Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
694937P Kielenhuolto, 5 op 
Tunniste 694937P  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Kielenhuolto  Lyhenne Kielenhuolto 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine1104 Suomen kieli 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Katja Västi 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

1. lukuvuosi, 2. periodi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa korjata kieltä itsenäisesti alan kirjallisuuden avulla.

 
Sisältö 

kielenhuollon perusteet, Kielitoimiston ohjepankki ja sen käyttö

 
Järjestämistapa 

lähiopetus tai kirjatentti

 
Toteutustavat 

luennot (8 tuntia), harjoitukset (20 tuntia), kirjallisuus (27 tuntia) ja itsenäistä työskentelyä (80 tuntia) tai vaihtoehtoisesti itsenäistä opiskelua (135 tuntia)

 
Kohderyhmä 

suomen kielen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Suomen kielen rakenne

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Verkkomateriaali ja kurssilla erikseen sovittava kirjallisuus. 

Kirjatenttiin luetaan verkkomateriaalin lisäksi Itkonen, Terho & Maamies, Sari 2011: Uusi kieliopas (sivut 9–96), Kolehmainen, Taru 2014: Kielenhuollon juurilla. Suomen kielen ohjailun historiaa (sivut 13–51) sekä teoksesta Lappalainen, Hanna; Sorjonen, Marja-Leena & Vilkuna, Maria 2010: Kielellä on merkitystä. Näkökulmia kielipolitiikkaan seuraavat artikkelit:

Mantila, Harri: Suomalaisen kielenhuollon periaatekeskustelu 1990- ja 2000-luvulla.

Makkonen-Craig, Henna: Ylioppilasaine ja päättökokeen tavoitediskurssi: genre ja varjogenre.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Arviointiperusteena on tentti, jonka arviointikriteerit pohjautuvat yleisiin osaamistavoitteisiin.

 
Arviointiasteikko 

0–5

 
Vastuuhenkilö 

yliopistonlehtori Katja Västi

 
Työelämäyhteistyö 

ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Kielenhuolto  Opintojakso  Katja Västi  01.11.21 -16.12.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa