Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
700123P Korkeakulttuureista varhaismoderniin aikaan, 5 op 
Tunniste 700123P  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Korkeakulttuureista varhaismoderniin aikaan  Lyhenne Korkeakulttuure 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine1138 Historia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Matti Enbuske 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi ja/tai englanti

 
Ajoitus 

1. vuosi syyslukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee tunnistamaan ja vertailemaan eri kulttuuripiirien poliittisia, taloudellisia ja kulttuurisia piirteitä, osaa hahmottaa varhaismodernin aikakauden suuria kehityslinjoja ja kykenee näkemään Suomen kiinnittymisen Euroopan läntiseen kulttuuripiiriin.

 
Sisältö 

Opintojaksolla perehdytään keskeisiin historian linjoihin korkeakulttuureista aina Ranskan vallankumoukseen saakka. Suomen historia esitetään osana läntisen Euroopan kehitystä.

 
Järjestämistapa 

Kontaktiopetus ja/tai itseopiskelu

 
Toteutustavat 

Ensisijaisesti luentosarja ja itsenäistä perehtymistä kurssin yhteydessä ilmoitettavaan kirjallisuuteen tai toissijaisesti kirjatentti.

 
Kohderyhmä 

Historian perusopintojen alkuvaiheen opiskelijat

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muista samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Opiskelijan suorittaessa opintojakson kirjatenttinä, on kirjallisuus seuraava: John Coatsworth, Juan Cole, Michael P. Hanagan, Peter C. Perdue, Charles Tilly, Louise Tilly 2015: Global Connections. Volume 1, To 1500: Politics, Exchange, and Social Life in World History, s. 87–406; Antero Heikkinen 2018: Uuden aikakauden kynnyksellä. Elämä varhaismodernissa Euroopassa; Jouko Vahtola 2017: Suomen historia. Kivikaudesta 2000-luvulle, s. 33–155.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Luentokuulustelu tai henkilökohtaisena tenttinä exam-järjestelmässä.              

Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/historia/node/54642

 
Arviointiasteikko 

0-5

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori Matti Enbuske

 
Lisätiedot 

Kirjallisuus on tentittävä yhtenä kokonaisuutena ja opiskelijan on vastattava hyväksytysti jokaisesta tentittävästä kirjasta tehtyyn kysymykseen.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Korkeakulttuureista varhaismoderniin aikaan  Opintojakso  Matti Enbuske,
Samu Sarviaho 
07.09.21 -14.10.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa