Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
031076P Differentiaaliyhtälöt, 5 op 
Tunniste 031076P  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Differentiaaliyhtälöt  Lyhenne Differentiaaliy 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine4338 Teknillinen matematiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Sovellettu ja laskennallinen matematiikka 

Opettajat
Nimi
Ruotsalainen Keijo 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella periodilla 4. Suositeltava suoritusajankohta opintojaksolle on 1. vuoden kevätlukukausi.

 
Osaamistavoitteet 

Tämän perusopintotason kurssin suorittanut opiskelija osaa käyttää differentiaaliyhtälöitä mallintamiseen. Hän pystyy tunnistamaan, valitsemaan ratkaisumenetelmän ja ratkaisemaan useita erilaisia differentiaaliyhtälöitä. Hän tietää useita Laplacen muunnoksen laskusääntöjä ja hän osaa käyttää Laplacen muunnosta ongelmien ratkaisemisen työkaluna.

 
Sisältö 

Ensimmäisen ja korkeamman kertaluvun tavalliset differentiaaliyhtälöt. Laplace-muunnos ja sen sovellukset differentiaaliyhtälöiden ratkaisemiseen.

 
Järjestämistapa 

Etäopetus, Stack/Moodle digitaalinen oppimisympäristö

 
Toteutustavat 

Luento-opetus 28 h / ryhmätyöskentely 22 h / itsenäistä opiskelua 85 h.

 
Kohderyhmä 

1. vuoden tekniikan, matematiikan ja fysiikan opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Esitietoina suositellaan, että kurssi Matematiikan peruskurssi I on suoritettu.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Suositeltava kirjallisuus: Hamina, M: Differentiaaliyhtälöt, luentomoniste;
Kreyszig, E: Advanced Engineering Mathematics;

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opintojakson voi suorittaa joko välikokeilla (2 kpl) tai loppukokeella.

 Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 

 
Vastuuhenkilö 

Keijo  Ruotsalainen

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Differentiaaliyhtälöt, kesä-/verkkokurssi  Opintojakso  Ruotsalainen Keijo  28.06.21 -21.08.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut OJ k2022, Differentiaaliyhtälöt  Opintojakso  Ruotsalainen Keijo  14.03.22 -02.05.22
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Differential Equations (in English)  Opintojakso  Ruotsalainen Keijo  14.03.22 -02.05.22

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Differentiaaliyhtälöt  Tentti  Ruotsalainen Keijo 
21.08.21la 09.00-12.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut OJ k2022, Differentiaaliyhtälöt tentti  Tentti  Ruotsalainen Keijo  03.02.22