Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
413060S Kasvatussemiotiikka, 5 op 
Tunniste 413060S  Voimassaolo 01.08.2014 -
Nimi Kasvatussemiotiikka  Lyhenne Kasvatussemioti 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine2505 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Eetu Pikkarainen 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 133 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi / Englanti

 
Ajoitus 

Kurssin voi ajoittaa vapaasti.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvata ja keskustella semiotiikan peruslähestymistavoista ja käsitteistä kasvatuksen näkökulmasta
  • soveltaa semioottisia menetelmiä kasvatustieteellisten ongelmien tutkimiseen
  • suunnitella pedagogista toimintaa merkityksellisenä ja merkitysvälitteisenä vuorovaikutuksena
 
Sisältö 

Semiotiikan peruskäsitteet ja lähestymistavat ja niiden historiaa, toiminnanteoreettinen semiotiikka, semiotiikan soveltaminen kasvatustieteeseen ja -filosofiaan, pedagoginen toiminta merkityksellisenä ja merkitysvälitteisenä vuorovaikutuksena

 
Järjestämistapa 

Verkko-opetus

 
Toteutustavat 

Oppimateriaaleihin ja tehtäviin perustuvaa verkkotyöskentelyä

 
Kohderyhmä 

Kasvatustieteen jatko- ja syventävien opintojen sekä kandidaattivaiheen lopussa olevat opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Osallistuminen edellyttää kasvatustieteen perusopintojen ja pääosin myös aineopintojen (kandidaatin tutkielma pois lukien) sekä kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen peruskurssien suorittamista. Semiotiikan ja kasvatusfilosofian perusteiden kertaamista suositellaan.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Oppimateriaalina voi käyttää soveltuvaa kirjallisuutta sopimuksen mukaan opiskeluympäristössä olevan materiaalin lisäksi.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opiskelijan tulee tehdä verkkoympäristössä olevat opiskelutehtävät ohjeiden mukaan hyväksytysti ja kurssin arvosana perustuu loppusuorituksena olevaan kirjalliseen tehtävään.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään sanallista arviointiasteikkoa ”Kiittäen hyväksytty/hyväksytty/hylätty”.

 
Vastuuhenkilö 

Eetu Pikkarainen

 
Työelämäyhteistyö 

ei

 
Lisätiedot 

Ilmoittaudu kurssille lähettämällä kurssin opettajalle (eetu.pikkarainen(at)oulu.fi) viesti, jossa kerrot opintojesi tilanteen.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Kasvatussemiotiikka (Kesäkurssi 2021)  Luento  Eetu Pikkarainen  01.06.21 -31.07.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa