Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
580213S Pro gradu -tutkielma/Lääketieteen tekniikka, 30 op 
Tunniste 580213S  Voimassaolo 01.08.2013 -
Nimi Pro gradu -tutkielma/Lääketieteen tekniikka  Lyhenne Pro gradu -tutk 
Laajuus30 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine5492 Hyvinvointitekniikka 
LajiLopputyö   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Terveystieteiden ala 

Opettajat
Nimi
Jämsä, Timo Jaakko 

Kuvaus
Taitotaso 

-

 
Asema 

-

 
Lähtötasovaatimus 

-

 
Laajuus 

30 op / 810 tuntia opiskelijan työtä

 

 
Opetuskieli 

Suomi tai englanti

 
Ajoitus 

Maisteriopinnot, viimeinen lukuvuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa itsenäisesti kuvata ja ratkaista tutkimusongelman aiemmin oppimansa perusteella. Opiskelija tuntee tieteellisen raportoinnin perusteet ja osaa raportoida työn kirjallisesti näiden periaatteiden mukaisesti.

 
Sisältö 

Lääketieteen tekniikan tai hyvinvointitekniikan alaan liittyvä tutkimusprojekti. Opinnäytteen kirjoittaminen.

 
Järjestämistapa 

Itsenäinen työskentely

 
Toteutustavat 

Gradun voi tehdä yliopiston tutkimusryhmässä, yrityksessä tai terveydenhuollon organisaatiossa. Opiskelija tekee tutkielman itsenäisesti ohjaajan opastamana. Aiheesta, sisällöstä ja ohjauksesta on sovittava etukäteen opintojakson vastuuhenkilön kanssa.

 
Kohderyhmä 

Lääketieteen tekniikan ja hyvinvointitekniikan maisteriopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

580211S Kypsyysnäyte

 
Oppimateriaali 

-

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tutkielman kirjoittaminen. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta

 
Vastuuhenkilö 

Professori Timo Jämsä

 
Työelämäyhteistyö 

Tutkielma voidaan tehdä yliopiston ulkopuolisessa organisaatiossa.

 
Lisätiedot 

Suositellaan, että pro gradu -tutkielmaa aloitettaessa maisterivaiheen opintoja olisi suoritettuna n. 60 op.

 

Lisätieto oppaassa Oulun yliopiston kesäopinnot 2020
Opintojakson aikataulu on joustava, aiheesta riippuvainen. Työ sisältää 810 tuntia opiskelijan työtä. Kesäksi tarjolla olevat aiheet ovat keväällä nähtävissä opintojakson Moodle-sivuilla. Kurssille ilmoittauduttuasi ole yhteydessä työn ohjaajaan (aiheen tarjoaja) ja vastuuopettajaan.

Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Pro gradu -tutkielma/Lääketieteen tekniikka KESÄ 2021  Opintojakso  30  Jämsä, Timo Jaakko  01.05.21 -30.09.21
Ilmoittautumiseen Pro gradu -tutkielma/Lääketieteen tekniikka 2021-22  Opintojakso  30  Jämsä, Timo Jaakko  30.05.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa