Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
521150A Internetin perusteet, 5 op 
Tunniste 521150A  Voimassaolo 01.08.2012 -
Nimi Internetin perusteet  Lyhenne Internetin peru 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine4307 Tietotekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Tietotekniikan ala 

Opettajat
Nimi
Erkki Harjula 

Kuvaus
Laajuus 

5 op.

 
Opetuskieli 

Kaikki materiaali on englanninkielistä, luennot pidetään suomeksi.

 
Ajoitus 

Kevät, periodi 4.

 
Osaamistavoitteet 

1. osaa selittää julkisen internetin suunnitteluperiaatteet, arkkitehtuurin, toiminnallisuuden ja haasteet

2. ymmärtää siirtoyhteyskerroksen roolin ja tärkeimmät liityntäverkkoteknologiat

3. osaa selittää TCP/IP-protokollan rakenteen ja tärkeimmät protokollat

4. tuntee tärkeimmät internetin sovellukset ja niiden protokollat

5. ymmärtää internetin tietoturvan ja multimediasovellusten perusteet

6. osaa ratkaista yksinkertaisia internettiin liittyviä ongelmia

7. osaa ohjelmoida pienimuotoisen Internet-sovelluksen

 
Sisältö 

Internetin suunnitteluperiaattet ja arkkitehtuuri, siirtoyhteyskerros ja tärkeimmät liityntäverkkoteknologiat, TCP/IP-protokollapino ja sen tärkeimmät protokollat, Internetin tärkeimmät sovellukset, tietoturvan ja multimedian perusteet, internetin haasteet ja Future Internet.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus.

 
Toteutustavat 

Luennot 32 t / laskuharjoitukset 14 t / laboratorioharjoitukset 12 t / harjoitustyö 25 t / itsenäistä opiskelua 52 t. Laskuharjoitukset, laboratorioharjoitukset ja harjoitustyö tehdään ryhmissä.

 
Kohderyhmä 

Tietotekniikan ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijat, muut Oulun yliopiston opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Ei ole.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Ilmoitetaan kurssin alkaessa.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kurssilla käytetään jatkuvaa arviointia siten, että opintojakson aikana on 3 välitenttiä. Kurssin voi suorittaa myös lopputentillä. Kurssiin kuuluu pakollinen harjoitustyö. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Kurssilla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5.

 
Vastuuhenkilö 

TkT Timo Koskela.

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Internetin perusteet  Yliopistotentti  Erkki Harjula 
16.09.18to 14.30-17.30
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Internetin perusteet  Yliopistotentti  Erkki Harjula 
06.11.18ti 14.30-17.30