Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
687809P Ympäristö- ja ilmastohistoria, 5 op 
Tunniste 687809P  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Ympäristö- ja ilmastohistoria  Lyhenne Ympäristö- ja i 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine1153 Humanistiset ympäristöopinnot 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Matti Enbuske 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

Vapaa

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaalisten, poliittisten ja taloudellisten toimien vaikutukset ympäristöön ja luontoon historiassa. Opiskelija osaa myös määritellä ilmastohistorian keskeiset tunnusmerkit ja arvioida ilmastonmuutosten vaikutuksia inhimillisiin kulttuureihin historiallisena aikana. Opiskelija kykenee myös vertaamaan ympäristöhistoriallisia prosesseja eri puolilla maapalloa sekä selittämään niiden syy- ja seuraussuhteita.

 
Sisältö 

Ympäristö- ja ilmastohistorian ilmiöt esihistoriasta moderniin aikaan

 
Järjestämistapa 

Itseopiskelu tai kontaktiopetus

 
Toteutustavat 

Kirjatentti ja/tai luentoja

 
Kohderyhmä 

Humanististen ympäristöopintojen sivuainekokonaisuuden suorittajat

 
Oppimateriaali 

J. Donald Hughes: Maailman ympäristöhistoria. Vastapaino, 2008.

Brian Fagan: The Little Ice Age. How Climate Made History. New York: Basic Books, 2002.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kirjatentti, essee tai korvaavat luennot. Kirjatentti suoritetaan Examin henkilökohtaisena tenttinä. 

 
Arviointiasteikko 

0–5

 
Vastuuhenkilö 

Matti Enbuske

 
Työelämäyhteistyö 

Opintojakso edistää monipuolisesti opiskelijoiden työelämätaitojen kehittymistä, esimerkiksi projektinhallintataitoja, kriittistä ajattelua ja eettistä kysymyksenasettelua.

 

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa