Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
687148S Kirjallisuuden opetus, 4-10 op 
Tunniste 687148S  Voimassaolo 01.08.2009 -
Nimi Kirjallisuuden opetus  Lyhenne Kirjallisuuden 
Laajuus4-10 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine1107 Kirjallisuus 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Työlahti, Nina Heleena 

Kuvaus
Laajuus 

5-10 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

Aineopintojen jälkeen

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa arvioida kirjallisuuden ja kirjoittamisen opetusta eri konteksteissa, esim. yliopistossa, aikuiskasvatuksessa, sanataideryhmissä tai kirjallisuus-terapiassa.

 
Sisältö 

Kirjallisuuden opettamisen teoriaa ja käytäntöä.

 
Järjestämistapa 

Sovitaan yksilöllisesti

 
Toteutustavat 

Sovitaan yksilöllisesti.

 
Kohderyhmä 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan linja.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Muut äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan linjan aineopintotasoiset jaksot.

 
Oppimateriaali 

Appleyard: Becoming a Reader: The Experience of Fiction from Childhood to Adulthood. 1990.

Lange: Envisioning Literature (uusi painos 2011)

Elaine Showalter: Teaching Literature 2003

Grunthal & Harjunen: Näköaloja äidinkieleen ja kirjallisuuteen 2007

Kiiskinen & Koivisto: Kirjallisuus liikkeessä 2011 ÄOL:n vuosikirja

(vaihtoehtoisista teoksista voidaan neuvotella)

Tenttiminen tenttimissivun ohjeistuksen mukaisesti  target=_blank>https://www.oulu.fi/opiskelijalle/node/59291#6449

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Sovitaan erikseen opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa.

 

 

 
Arviointiasteikko 

0-5

 
Vastuuhenkilö 

Professori tai yliopistonlehtori

 
Työelämäyhteistyö 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa