Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
521141P Ohjelmoinnin alkeet, 5 op 
Tunniste 521141P  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Ohjelmoinnin alkeet  Lyhenne Ohjelmoinnin al 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine4307 Tietotekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Tietotekniikan ala 

Opettajat
Nimi
Mika Oja 

Kuvaus
Laajuus 

5 ECTS Cr

 
Opetuskieli 

Luentojen ja oppimateriaalien kielenä on suomi. 

 
Ajoitus 

Syksy, periodit 1-2.

 
Osaamistavoitteet 

1. Kykenee ratkaisemaan ongelmia tietokoneen avulla ja ehdoilla

2. Ymmärtää ohjelmoinnin peruskäsitteet

3. Hallitsee Python-ohjelmointikielen perusteet

4. Osaa toteuttaa itsenäisesti ohjelmia

5. Pystyy löytämään internetistä ohjelmointiin liittyvää tietoa

 
Sisältö 

Ongelmien ratkaiseminen ohjelmoimalla, ohjelmoinnin peruskäsitteet, Python-koodin kirjoittaminen

 
Järjestämistapa 

Verkko- ja lähiopetus.

 
Toteutustavat 

10 tuntia luentoja, 30 tuntia ohjattuja harjoituksia, 95 tuntia itsenäistä opiskelua verkossa.

 
Kohderyhmä 

Tietotekniikan, hyvinvointitekniikan, sähkötekniikan ja tuotantalouden 1. vsk:n opiskelijat, fysiikan 2. vsk:n opiskelijat ja muut Oulun yliopiston opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Ei ole.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kurssi tarjoaa pohjan myöhemmille ohjelmointikursseille.

 
Oppimateriaali 

Pääosin itseopiskeltava verkkomateriaali, sijainti ilmoitetaan kurssin alussa.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opintojakso suoritetaan vastaamalla oppimateriaalikysymyksiin sekä tekemällä ohjelmointitehtävät ja harjoitustyö. Opintojaksosta saa hyväksytyn tekemällä kaikki osasuoritukset. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Mika Oja

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Kurssin sähköinen oppimisalusta on Lovelace (lovelace.oulu.fi)

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Ohjelmoinnin alkeet, Kesä- /online verkkokurssi  Opintojakso  Mika Oja  31.05.21 -31.08.21
Ilmoittautumiseen Ohjelmoinnin alkeet (Verkkokurssi syksy)   Opintojakso  Mika Oja  01.08.21 -31.12.21
Ilmoittautumiseen Ohjelmoinnin alkeet  Opintojakso  Mika Oja  30.08.21 -20.12.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Ohjelmoinnin alkeet (Verkkokurssi kevät)  Opintojakso  Mika Oja  10.01.22 -02.05.22
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Ohjelmoinnin alkeet, Kesä- /verkkokurssi  Opintojakso  Mika Oja  30.05.22 -03.09.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa