Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
792617S GIS-analyysimenetelmät tutkimuksessa, 5 op 
Tunniste 792617S  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi GIS-analyysimenetelmät tutkimuksessa  Lyhenne GIS-analyysimen 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine3203 Maantiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Maantieteen ala 

Opettajat
Nimi
Harri Antikainen 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi.

 
Ajoitus 

FM-vaiheen 1.–2. kevätlukukausi.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssi syventää maantieteellistä ajattelua. Suoritettuaan opintojakson opiskelija osaa määritellä ja käyttää soveltavia GIS-analyysimenetelmia omissa harjoitus- ja opinnäytetöissään.

 
Sisältö 

Luennot perehdyttävät GIS-analyysimenetelmiin ja niiden sovelluksiin tutkimuksessa. Luennolla käydään läpi useita eri tutkimushankkeita, jotka liittyvät sekä luontoon että ihmistoimintaan. Tavoitteena on, että opiskelija saa kokonaiskuvan GIS -menetelmien käytöstä tutkimuksessa suunnitteluvaiheesta julkaisemiseen saakka.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus.

 
Toteutustavat 

14 tuntia luentoja.

 
Kohderyhmä 

Erityisesti GI erikoistuvat.

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Ilmoitetaan myöhemmin, VirtualGIS -www-sivut

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tenttiminen yleisillä tenttikerroilla.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

1-5.

 
Vastuuhenkilö 

Harri Antikainen

 
Työelämäyhteistyö 

Ei.

 
Lisätiedot 

Opintojakso järjestetään parittomina vuosina, seuraavan kerran keväällä 2021.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut GIS-analyysimenetelmät tutkimuksessa  Opintojakso  Harri Antikainen  04.04.22 -17.05.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa