Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
801195P Todennäköisyyslaskenta, 5 op 
Tunniste 801195P  Voimassaolo 01.01.2011 -
Nimi Todennäköisyyslaskenta  Lyhenne Todennäköisyysl 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine3250 Matematiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Matematiikan ala 

Opettajat
Nimi
Antti Käenmäki 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

2. vuosi, 2. periodi.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin onnistuneen suorittamisen jälkeen opiskelija osaa:
- ratkaista yksinkertaisia, todennäköisyyteen liittyviä käytännön ongelmia
- ratkaista yksikertaisia, todennäköisyyteen liittyviä teoreettisia ongelmia
- johtaa todennäköisyyden perusominaisuuksia aksioomista lähtien.

 
Sisältö 

Kurssi on johdatus todennäköisyyslaskentaan. Jo lukiokurssista tutut asiat kerrataan ja sitten siirrytään aksiomaattiseen teorian kehittelyyn. Keskeiset käsitteet ovat todennäköisyysavaruus, ehdollinen todennäköisyys, riippumattomuus, satunnaismuuttuja sekä sen jakauma ja odotusarvo.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luentoja 28 h, harjoituksia 14 h, itsenäinen työskentely 91 h

 
Kohderyhmä 

Matematiikan pää- ja sivuaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Integraali 800318A

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Luennot.
Oppikirja: Pekka Tuominen: Todennäköisyyslaskenta I, Limes ry, Helsinki.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Väli- ja/tai loppukokeet. Aktiivinen osallistuminen kurssille.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Hanna Heikkinen

 
Työelämäyhteistyö 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Todennäköisyyslaskenta  Opintojakso  Hanna Heikkinen  02.11.21 -20.12.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Todennäköisyyslaskenta tentti  Tentti  Hanna Heikkinen  21.12.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Todennäköisyyslaskenta tentti  Tentti  Hanna Heikkinen  17.03.22