Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
790348A Korvaava kirjatentti (KM-ET), 5 op 
Tunniste 790348A  Voimassaolo 01.01.1950 - 31.07.2021
Nimi Korvaava kirjatentti (KM-ET)  Lyhenne Korvaava kirjat 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3203 Maantiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Maantieteen ala 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi.

 
Ajoitus 

2.–3. syys- tai kevätlukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija pystyy määrittelemään ja soveltamaan keskeistä tieteenalan käsitteistöä kulttuurimaantieteen näkökulmasta.

 
Sisältö 

Opiskelija syventää maantieteellistä ajatteluaan ja tietämystään oman kiinnostuksensa mukaisesti syventymällä kulttuurimaantieteen kirjallisuuteen ja korvaa näin opintojakson Kulttuurimaantieteen erityisteemat (790305A).

 
Järjestämistapa 

Essee.

 
Toteutustavat 

Essee.

 
Kohderyhmä 

Vapaaehtoinen, Maantieteen AO-sivuaineopiskelijat. Korvaa opintojakson 790305A Kulttuurimaantieteen erityisteemat.

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Ohjeet esseen tekemiseen saa vastuuopettajalta. 

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Essee.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

1–5.

 
Vastuuhenkilö 

Vesa Väätänen

 
Työelämäyhteistyö 

Ei.

 

Lisätieto oppaassa Oulun yliopiston kesäopinnot 2020
Maantieteen kaikki kesäkurssit suoritetaan itsenäisesti joko tenttimällä tenttiakvaariossa tai muulla tavalla. Suorituksen tavoista tulee sopia aina etukäteen opettajan kanssa. Ilmoittautumiset kesäkursseille tai rästitentteihin tulee tehdä 31.5.2020 mennessä olemalla yhteydessä kurssin vastuuopettajaan.

Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa