Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
750626S Luonnon ekologinen inventointi ja ympäristövaikutusten arviointi, 5 op 
Tunniste 750626S  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Luonnon ekologinen inventointi ja ympäristövaikutusten arviointi  Lyhenne Luonnon ekologi 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine3272 Ekologia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Biologian ala 

Opettajat
Nimi
Seppo Rytkönen 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 133 h opiskelijan työtä.

 
Opetuskieli 

Suomi.

 
Ajoitus 

FM-tutkinto, (järjestetään resurssien salliessa).

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt luonnon ekologiseen inventointiin ja osaa soveltaa tietojaan mm. ympäristövaikutusten arvioinnissa. Opiskelija on perehtynyt ympäristövaikutusten arvioinnin tekemiseen erilaisten käytännön esimerkkien perusteella. Lisäksi opiskelija osaa toimia itsenäisesti ympäristövaikutusten arvioinnin toiminnasta vastaavana henkilönä.

 
Sisältö 

Kurssi perehdyttää opiskelijat luontoinventointien tärkeimpiin menetelmiin ja antaa yleiskuvan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä ja siihen liittyvistä tehtävistä. Ympäristövaikutusten ekologiaan perehdytään mm. vesiekosysteemeissä, metsä- ja suoekosysteemeissä ja lisäksi tarkastellaan vaikutuksia vesiin, maaperään ja ilmaan. Kurssiin kuuluu pakollinen harjoitustyö joko luontoinventoinnin tai ympäristövaikutusten arvioinnin alalta. Harjoitustöissä voi olla mukana myös kansainvälisiä hankkeita. Opiskelijat esittelevät harjoitustyön seminaarissa

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus.

 
Toteutustavat 

24 h luentoja, 18 h seminaareja.

 
Kohderyhmä 

-

 
Esitietovaatimukset 

Ei.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-support.htm

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tentti ja harjoitustyöraportti.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen arviointiasteikko 0 – 5, missä 0 = hylätty.

 

 
Vastuuhenkilö 

Seppo Rytkönen.

 
Työelämäyhteistyö 

Ei.

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Luonnon ekologinen inventointi ja YVA  Opintojakso  Seppo Rytkönen  03.02.22 -19.05.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa