Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
791616S Harjoittelu, 5 op 
Tunniste 791616S  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Harjoittelu  Lyhenne Harjoittelu 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine3203 Maantiede 
LajiTyöharjoittelu   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Maantieteen ala 

Opettajat
Nimi
Kaarina Tervo-Kankare 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi tai joku muu.

 
Ajoitus 

FM-vaiheen 1.–2. syys- tai kevätlukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Harjoittelun suoritettuaan opiskelija osaa arvioida, eritellä ja kehittää työelämätaitojaan sekä asiantuntijaosaamistaan. Harjoittelun suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa oppimaansa teoreettista tietoa käytännön työtehtävissä. Opiskelija tunnistaa maantieteilijän yleiset ja omat vahvuutensa työelämässä. Harjoittelun suoritettuaan opiskelija osaa toimia moniammatillisessa työryhmässä. Harjoittelun suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa työtehtäviä, joissa voi valmistuttuaan toimia. Opiskelijalle muodostuu kuva siitä, millaisia työtehtäviä hän haluaa tehdä.

 
Sisältö 

Työskentely maantieteilijälle soveltuvassa tehtävässä vähintään kahden kuukauden ajan. Opiskelija laatii harjoittelua varten harjoittelusuunnitelman ja palauttaa harjoittelun päätyttyä reflektoivan oppimispäiväkirjan

 
Järjestämistapa 

Harjoittelu työpaikassa vähintään 2 kuukauden ajan. Työ voi olla osa-aikaista (jos kokonaistyöaika täyttää kokopäiväisen työajan määritelmän) ja sen voi tehdä osissa.

 
Toteutustavat 

Opiskelija osallistuu harjoitteluinfoon, etsii itselleen harjoittelupaikan ja hyväksyttää sen vastuuopettajalla. Harjoittelun alussa laaditaan harjoittelusuunnitelma ja harjoittelun jälkeen opiskelija palauttaa oppimispäiväpäiväkirjan , johon sisältyy harjoittelupaikassa työskentelevän maantieteilijän haastattelu. Tarkemmat kuvaukset tehtävistä saa vastuuopettajalta ja harjoittelun moodle-kurssitilasta.

 
Kohderyhmä 

Maantieteen maisterivaiheen opiskelijat. Harjoittelu on vapaaehtoinen.

 
Esitietovaatimukset 

LuK-tutkinto

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

-

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kirjallisen oppimispäiväkirjan ja haastattelun palauttaminen

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty/hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Kaarina Tervo-Kankare

 
Työelämäyhteistyö 

Kyllä. Kyseessä on alakohtainen työharjoittelu.

 
Lisätiedot 

Harjoittelutuen hakemisesta voi kysyä harjoittelusta vastaavalta koulutussuunnittelijalta (Merja Heikkilä).

 

Lisätieto oppaassa Oulun yliopiston kesäopinnot 2020
Maantieteen kaikki kesäkurssit suoritetaan itsenäisesti joko tenttimällä tenttiakvaariossa tai muulla tavalla. Suorituksen tavoista tulee sopia aina etukäteen opettajan kanssa. Ilmoittautumiset kesäkursseille tai rästitentteihin tulee tehdä 31.5.2020 mennessä olemalla yhteydessä kurssin vastuuopettajaan.

Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Harjoittelu  Opintojakso  Kaarina Tervo-Kankare  01.10.21 -17.01.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa