Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
780344A Työharjoittelu teollisuudessa IV, 8 op 
Tunniste 780344A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Työharjoittelu teollisuudessa IV  Lyhenne Työharjoittelu 
Laajuus8 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3252 Kemia 
LajiTyöharjoittelu   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Kemian ala 

Kuvaus
Laajuus 

8 op / 480 h opiskelijan työharjoittelua

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

2-3. vuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa oman alansa työelämästä ja verrata työssä saamaansa kokemusta ja osaamista oman osaamisensa kehittymiseen. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa omaa työharjoitteluaan siten, että se kehittää hänelle uusia ja haasteellisia osaamisalueita. Hän osaa analysoida ja arvioida työssä oppimiaan asioita ja osaamistaan oman työuran näkökulmasta esim. haasteet ja omat vahvuudet.

 
Sisältö 

Ohjattu työskentely (teollisuus)laboratoriossa tai tutkimuslaitoksessa

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus ja työskentely harjoittelupaikassa

 
Toteutustavat 

Kesäaikainen työharjoittelu

 
Kohderyhmä 

Kemian pääaineopiskelijat, valinnainen. Opintojakson voivat suorittaa vain kemian pääaineopiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Kemian ensimmäisen vuoden opinnot ja tuetussa harjoittelussa kemian toisen vuoden opintoja, erityisesti laboratorioharjoituksia suoritettuna.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Työpaikalla saatava materiaali

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Teollisuudessa tai tutkimuslaitoksessa suoritettu ohjattu työharjoittelu. Kolme työviikkoa vastaa kahta opintopistettä. Suurin työharjoittelusta saavutettava opintopistemäärä on 8 opintopistettä (kts. Vaihtoehtoisesti valittavat opintojaksot). Suositellaan ainakin 2 op:n suorittamista. Työharjoittelusta on tehtävä kirjallinen selostus (2-4 sivua) sekä liitettävä mukaan oikeaksi todistettu jäljennös työtodistuksesta. Selostus tulee jättää noin kahden kuukauden kuluessa työharjoittelun päättymisestä suorituksen tarkastajalle.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään sanallista arviointiasteikkoa hyväksytty/hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Ulla Lassi

 
Työelämäyhteistyö 

Kyllä

 
Lisätiedot 

Suositellaan opintojakson suorittamista ulkomaisena työharjoitteluna vaihto-opiskelussa.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa