Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
751651S Eläinten syventävä lajintuntemus, 4-8 op 
Tunniste 751651S  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Eläinten syventävä lajintuntemus  Lyhenne Eläinten syvent 
Laajuus4-8 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine3272 Ekologia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Biologian ala 

Opettajat
Nimi
Marko Mutanen 

Opintojakson yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Suomen luonto  Linnut   1998  - Saatavuus
     Suomen luonto  Nisäkkäät   1997  - Saatavuus
     Suomen luonto  Kalat, sammakkoeläimet ja matelijat   1998  - Saatavuus
     Koli, Lauri   Suomen kalat   1990  - Saatavuus
     Siivonen, Lauri   Pohjolan nisäkkäät   1994  - Saatavuus
     Koivisto, Ilkka  Suomen eläimet   1984  - Saatavuus
     Hildén, Olavi  Suomen eläimet   1984  - Saatavuus
     Koli, Lauri  Suomen eläimet   1984  - Saatavuus


Kuvaus
Laajuus 

4-8 op / 107-213 h opiskelijan työtä.

 
Opetuskieli 

Suomi / englanti.

 
Ajoitus 

FM-tutkinto 1. sl

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy tunnistamaan jonkin erikseen sovitun eläinryhmän tai ryhmien lajit museonäytteistä sekä selostamaan lajien ekologian ja levinneisyyden Suomessa.

 
Sisältö 

Opintojakso perustuu itsenäiseen opiskeluun, jossa aineistona käytetään museonäytteitä sekä alan suomalaista kirjallisuutta. Tentittävä erikoisryhmä tai ryhmät ovat seuraavat: kalat, sammakkoeläimet ja matelijat; linnut; nisäkkäät tai jokin selkärangattomien ryhmä.

Hyväksytysti suoritetusta lintuasemaluvasta voidaan antaa 5 op suoritus.

 

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus.

 
Toteutustavat 

Itsenäinen opiskelu, suullinen te.

 
Kohderyhmä 

EKOe.

 
Esitietovaatimukset 

Ei.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Suomen eläimet 1-3, Suomen Luonto: Linnut; Nisäkkäät; Kalat, Sammakkoeläimet ja Matelijat, Koli, L.: Suomen Kalat, Siivonen, L. & Sulkava, S.: Pohjolan nisäkkäät. Tentittävä kokonaisuus on aina sovittava erikseen.

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Suullinen tentti tai lintuasemalupatentti.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen arviointiasteikko 0 – 5, missä 0 = hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Marko Mutanen.

 
Työelämäyhteistyö 

Ei.

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa