Data on the course

Show instruction and examinations
ay905006Y Elementary Course in Italian 1 (OPEN UNI), 4-5 ECTS cr 
Code ay905006Y  Validity 01.08.2012 -
Name Elementary Course in Italian 1 (OPEN UNI)  Abbreviation Elementary Cour 
Scope4-5 ECTS cr   
TypeLanguage and Communication Studies Discipline8010 Language studies, Italian 
TypeCourse   
  Grading1 - 5, pass, fail 
 
   
Unit University of Oulu, Open University 

Description
Proficiency level 

A1.

 
Required proficiency level 

-

 
ECTS Credits 

5

 
Learning outcomes 

Alkeiskurssin käynyt selviytyy tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa, ymmärtää normaalitempoista selkeää yleiskieltä, pystyy tuottamaan helpohkoja kirjallisia tekstejä ja hallitsee puhekielessä tarvittavia yleisimpiä italian kielen perusrakenteita. Kurssin aikana opiskelija hankkii perustietoa Italian kulttuurista ja elämästä.

 
Contents 

Käytännön läheisiä puheharjoituksia, haastatteluja, pelejä pari- ja ryhmätyöskentelynä aihepiireinä mm. asioiminen, päivä- ja viikko-ohjelma, matkustaminen ja lomailu, itsestä ja perheestä kertominen, vapaa-aika ja harrastukset. Lisäksi rakenneharjoituksia, kuuntelu-, lukemis-, ääntämis- ja käännösharjoituksia sekä pienimuotoisia kirjoitelmia. Kurssin aikana käydään läpi mm. seuraavat italian kielen perusrakenteet:
Substantiivin ja adjektiivin taivutus, artikkelit ja prepositiot ja niiden yhdistäminen, säännöllisten ja epäsäännöllisten verbien preesenstaivutus ja aikailmaukset, refleksiiviverbit, objekti­pronominit (akkusatiivi) ja omistuspronominit, kysymys- ja kieltorakenteet sekä sanajärjestys.

 
Learning activities and teaching methods 

Opetusta on 4 tuntia eli 2 kokoontumista viikossa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä ja itseopiskeluosioita.

 
Target group 

Open university students

 
Recommended or required reading 

Informed at the beginning of the course

 
Assessment methods and criteria 

Active participation and final exam.

 
Grading 

0-5

 
Person responsible 

HuK Satu Perttunen

 
Other information 

 

Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto
Talonpojankatu 2 B (1. krs), 67100 Kokkola
Puh. 040-680 2559
kpkesayliopisto@kpkesayliopisto
https://www.kpkesayliopisto.fi/avoin-yliopisto/

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Torikatu 22 A (2. krs)
PL 2437, 90014 Oulun yliopisto
044 465 2205 ja 044 465 2206, toimisto ja ilmoittautuminen
kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/

 


Current and future instruction
No instruction in WebOodi

Future examinations
No examinations in WebOodi