Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
080711A Sisätautioppi I, 4.5-21 op 
Tunniste 080711A  Voimassaolo 01.08.2014 -
Nimi Sisätautioppi I  Lyhenne Sisätautioppi I 
Laajuus4.5-21 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Edeltävät opinnot
    040201A Anatomia sekä lääketieteellinen solu- ja kehitysbiologia
ja lisäksi
    040103A Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia
ja lisäksi
    040112A Fysiologia
ja lisäksi
    040119A Mikrobiologia: Lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia
ja lisäksi
    040106A Farmakologia ja toksikologia
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Olavi Ukkola 

Kuvaus
Laajuus 

15 op (400 tuntia)

 
Opetuskieli 

suomi

 

 
Ajoitus 

C5-6

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa kuvailla ja perustella sekä terveyskeskus- että sisätautilääkärin näkökulmasta sisätauteja, sairauksien diagnostiikkaa ja hoitoa sekä osaa niveltää sisätaudit muihin lääketieteen erikoisaloihin. Opiskelija oppii ratkaisemaan ongelmia itsenäisesti sekä toimimaan yhteistyössä eri terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

 
Sisältö 

Endokrinologia ja metaboliset sairaudet, kardiologia, EKG-kurssi, munuaissairaudet, hematologia, reumatologia, gastroenterologia sekä akuutti sisätautiopi.

 
Toteutustavat 

1. Luennot 81 t

2. Ohjattu potilastutkimus. Kurssin aikana jokainen opiskelija tekee tutkimistaan potilaista (6 kpl) tarkan anamneesin ja statuksen, jotka tarkastetaan ja hyväksytään.

3. Ohjattu toimenpide- ja sairaanhoitotekniikka. Tavoitteena on, että opiskelijat oppivat valmistautumaan ja käyttäytymään erilaisissa toimenpiteissä sekä suorittamaan toimenpiteitä itsenäisesti. Toteutetaan ryhmäopetusten ja osastoharjoittelun yhteydessä.

4. Ryhmäopetukset 24 t. Kurssin aikana jokainen opiskelija osallistuu ryhmäopetuksiin eri osastoilla. Kunkin ryhmäopetuksen pituus on 2 t. Pakollinen.

5. Opetus sisätautien poliklinikalla 4 t. Pakollinen.

6. Harjoittelu yhteispäivystyksessä (sisätaudit) 3 x 6 t. Pakollinen.

7. Osastoharjoittelu 80 t. kahdessa viikon jaksossa. Pakollinen. Osa harjoittelusta suoritetaan Pohjois-Suomen sairaaloissa.

8. Teemapäivät 53 t. Laajempien kokonaisuuksien ongelmakeskeinen käsittely. Pakollinen.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että propedeuttinen kurssi on suoritettu.

 
Oppimateriaali 

Varsinaiset oppikirjat:

 • Axford JS, O´Callaghan C. Medicine, 2 nd Edition, (2004), Wiley.
 • Elonen E, Mäkijärvi M, Vuoristo M. Akuuttihoito-opas (2008), Kustannus Oy Duodecim
 • Mustajoki P, Saha H, Sane T.:Potilaan tutkiminen (2009), Kustannus Oy Duodecim.

 

Suositeltavia oppikirjoja:

 • Vauhkonen I & Holmström P.: Sisätaudit (2006), Kustannus Oy WSOY (suositellaan luettavaksi ennen kurssille tuloa)
 • Heikkilä J, Mäkijärvi M. EKG (2003), Kustannus Oy Duodecim
 • Heikkilä J, Kupari M, Airaksinen J, Huikuri H, Nieminen MS, Peuhkurinen K. Kardiologia (2008), Kustannus Oy Duodecim
 • Höckerstedt K, Färkkilä M, Kivilaakso E, Pikkarainen P. Gastroenterologia ja hepatologia (2007), Kustannus Oy Duodecim
 • Koskenvuo K. (toim.): Sairauksien ehkäisy (2003), Kustannus Oy Duodecim
 • Leirisalo-Repo M, Hämäläinen M, Moilanen E. Reumataudit (2002), Kustannus Oy Duodecim
 • Ruutu T, Rajamäki A, Lassila R, Porkka K. Veritaudit (2007), Kustannus Oy Duodecim
 • Mäkijärvi M, Parikka H, Raatikainen P, Heikkilä J. EKG-tulkinnan työkirja (2006) Kustannus Oy Duodecim
 • Thaler M. The only EKG book you'll ever need. 4th ed (2003). Lippincott Williams & Wilkins

Välimäki M, Sane T, Dunkel L.  Endokrinologia (2009) Kustannus Oy Duodecim

 

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Osallistuminen pakolliseen opetukseen. Mahdolliset poissaolot pitää korvata seuraavana vuonna.
Välitenttien hyväksytty suorittaminen.
C 5: hematologia ja nefrologia.
C 6: gastroenterologia, endokrinologia ja metaboliset sairaudet, EKG/kardiologia ja reumatologia.

 
Arviointiasteikko 

Välitentit arvioidaan asteikolla 1-5 ja alin hyväksytty pistemäärä on 20/40. Välitenttien osuus loppuarvosanasta on 50%.

 
Vastuuhenkilö 

Professori Markku Savolainen (markku.savolainen@oulu.fi)

 
Lisätiedot 

Kurssitentteihin ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Uusintatentteihin on ilmoittauduttava WebOodin kautta ( https://weboodi.oulu.fi/oodi/jsp/frame.jsp)

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa