Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
791630S Geoinformatiikan kirjatentti, 3-5 op 
Tunniste 791630S  Voimassaolo 01.01.1950 - 31.07.2020
Nimi Geoinformatiikan kirjatentti  Lyhenne Geoinformatiika 
Laajuus3-5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine3203 Maantiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Maantieteen ala 

Opettajat
Nimi
Harri Antikainen 

Kuvaus
Laajuus 

3-5 op

 
Opetuskieli 

Suomi/englanti

 
Ajoitus 

FM-tutkinto 1-2 kl/sl

 
Osaamistavoitteet 

Kirjatentin avulla opiskelija laajentaa geoinformatiikan tuntemusta sen eri sovellusalueilla.

 
Sisältö 

Kirjatentti geoinformatiikan kirjallisuudesta

 
Järjestämistapa 

Kirjatentti

 
Toteutustavat 

Kirjatentti

 
Kohderyhmä 

GI valinnainen, muille vapaaehtoinen, kuuluu GIS sivuaineeseen

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Ilmoitetaan ilmoitustaululla

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tenttiminen tenttiakvaariossa.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

1-5

 
Vastuuhenkilö 

Harri Antikainen

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa