Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
080700A Infektiosairaudet, 5 op 
Tunniste 080700A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Infektiosairaudet  Lyhenne Infektiosairaud 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Minna Marttila-Vaara 

Kuvaus
Laajuus 

5 op (140 tuntia)

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

C7

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija tunnistaa ja osaa arvioida infektiosairauksia ja osaa ehdottaa niihin hoitoja ja lääkityksen perustellusti niin, että hän kurssin jälkeen kykenee hoitamaan tavallisimmat infektiosairaudet. Opiskelija osaa omatoimisesti etsiä ja esittää infektiotautien alan tuoreimmista tutkimuksista keskeisiä havaintoja ja tuloksia.

 
Sisältö 

Yleisimmät infektiosairaudet ja niiden hoito.

 
Toteutustavat 

1. Luennot 20 t
2. Ryhmäopetukset 2 t. Pakollinen.
3. Tapausseminaari 4 t. Pakollinen.

 
Oppimateriaali 

• Huovinen P., Meri S., Peltola H., Vaara M., Valtonen V. (toim.): Mikrobiologia ja infektiosairaudet, osa I (2003), Kustannus Oy Duodecim
• Huovinen P., Meri S., Peltola H., Vaara M., Valtonen V. (toim.): Mikrobiologia ja infektiosairaudet, osa II (2003), Kustannus Oy Duodecim

 

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Osallistuminen pakolliseen opetukseen. Mahdolliset poissaolot pitää korvata seuraavana vuonna.
Infektiosairauksien tentin hyväksytty suorittaminen.

 
Arviointiasteikko 

hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Erikoislääkäri Timo Hautala ( timo.hautala@oulu.fi)

 
Lisätiedot 

Kurssitenttiin ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Uusintatentteihin on ilmoittauduttava WebOodin kautta ( target=_blank>https://weboodi.oulu.fi/oodi/jsp/frame.jsp)

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa