Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
683401P Pohjoissaamen jatkokurssi, 5 op 
Tunniste 683401P  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Pohjoissaamen jatkokurssi  Lyhenne Pohjoissaamen j 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine1161 Saamen kieli vieraana kielenä 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Giellagas-instituutti 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 

 
Opetuskieli 

Pohjoissaame ja suomi

 
Ajoitus 

1. vuosi, 3.—4. periodi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää pohjoissaamen keskeistä kielioppia ja perussanavarastoa. Hän osaa lukea erityyppisiä tekstejä ja keskustella niiden pohjalta. Opiskelija kehittää kurssin aikana myös kirjallista kielenkäyttöään.

 
Sisältö 

Erilaisia luku-, kirjoitus- ja keskusteluharjoituksia, kielioppia ja tekstin ymmärtämisharjoituksia

 
Järjestämistapa 

Kontaktiopetus

 
Toteutustavat 

Luennot, harjoitukset ja omatoimista harjoittelua. Lähiopetusta 48 t.

 
Esitietovaatimukset 

Pohjoissaamen alkeiskurssi suoritettuna.

 
Oppimateriaali 

Länsman, Helmi: Cealkke dearvvuođaid 2–3. Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkastaa WebOodista.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Luento- tai kotitentti, harjoitukset

 
Arviointiasteikko 

0—5

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Pohjoissaamen jatkokurssi  Opintojakso  Marjatta Jomppanen  11.01.21 -12.04.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa