Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
683400P Pohjoissaamen alkeiskurssi, 5 op 
Tunniste 683400P  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Pohjoissaamen alkeiskurssi  Lyhenne Pohjoissaamen a 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine1161 Saamen kieli vieraana kielenä 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Giellagas-instituutti 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Pohjoissaame ja suomi

 
Ajoitus 

1. vuosi, 1.—2. periodi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee pohjoissaamen ydinkielioppia ja osaa käyttää sitä. Opiskelija tuntee perussanaston. Hän osaa lukea helppoja tekstejä ja keskustella helpoista aiheista sekä kirjoittaa saameksi lyhyitä kirjoitelmia.

 
Sisältö 

Erilaisia luku-, kirjoitus- ja ääntämisharjoituksia, kielioppia ja tekstin- ja kuullun ymmärtämiseen liittyviä harjoituksia

 
Järjestämistapa 

Kontaktiopetus

 
Toteutustavat 

Luennot, harjoitukset ja omatoimista harjoittelua ja perehtymistä kirjallisuuteen. Lähiopetusta 48 t.

 
Oppimateriaali 

Länsman, Helmi: Cealkke dearvvuođaid 1–2.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Luentotentti ja harjoitukset

 
Arviointiasteikko 

0—5

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Pohjoissaamen alkeiskurssi  Opintojakso  Marjatta Jomppanen  07.09.20 -01.02.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa