Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
080712A-04 Kirurgia II, 6 op 
Tunniste 080712A-04  Voimassaolo 01.08.2005 -
Nimi Kirurgia II  Lyhenne Kirurgia II 
Laajuus6 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOj-osa   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Juvonen, Tatu Sakari 

Kuvaus
Laajuus  6 op 
Ajoitus  C 11-12 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson jälkeen opiskelijat ovat kehittäneet kykyään kirurgiseen ajatteluun ja osaavat tunnistaa ja hoitaa kirurgisia sairauksia kurssin sisältöön kuuluvilla alueilla.

 
Sisältö  Lastenkirurgia, thorax- ja verisuonikirurgia, käsikirurgia, plastiikkakirurgia, sairaalahygienia. 
Toteutustavat  Luentoja 40t, ryhmäopetus 2t, teemapäivä 3t. 
Oppimateriaali 

Roberts, Alhava, Höckerstedt, Kivilaakso: Kirurgia. Kustannus Oy Duodecim. Helsinki. 1. painos 2004.
Rokkanen, Slätis, Alho, Ryöppy, Huittinen: Traumatologia. Kandidaattikustannus. Helsinki. 6. painos.
Tunturi, Pätiälä, Rokkanen: Kirurgiset pientoimenpiteet. Tampereen Lääketieteellinen Kandidaattiseura r.y., 4. uudistettu painos, 2001.
Rokkanen, Tervo, Avikainen: Käytännön ortopediaa. 2003.
Nurmi, Lukkarinen, Ruutu, Taari, Tammela: Urologia. 2. painos, Duodecim 2002.

 

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä.

 

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit  Lopputentti 
Arviointiasteikko 

Kirurgian opintokokonaisuuden arvosana muodostuu lopputentin perusteella. Välitenttien läpäisy edellyttää, että pistemäärä on vähintään puolet tentin kokonaispistemäärästä.

 
Vastuuhenkilö  Professori Tatu Juvonen
professori Jyrki Mäkelä 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa