Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
080712A Kirurgia I, 16-24 op 
Tunniste 080712A  Voimassaolo 01.08.2005 -
Nimi Kirurgia I  Lyhenne Kirurgia I 
Laajuus16-24 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Edeltävät opinnot
kaikki nämä opintojaksot
    040103A Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia
    040106A Farmakologia ja toksikologia
    040112A Fysiologia
    040201A Anatomia sekä lääketieteellinen solu- ja kehitysbiologia
    040119A Mikrobiologia: Lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Leppilahti, Juhana Ilmari 

Kuvaus
Laajuus 

18 op

 
Ajoitus 

C 5-6

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa reflektoida ja arvioida kirurgisen ajattelun lähtökohtia ja perusteita suhteessa omaan ajatteluun sekä työskennellä ensiapupoliklinikalla, leikkaussaliosastolla ja kirurgisella vuodeosastolla. Opiskelija oaa tehdä kirurgisen perustutkimuksen potilaalle, kuvailla ja toteuttaa kirurgisten sairauksien diagnostiikkaa ja kirurgisen hoidon perusteita sekä terveyskeskuksessa suoritettavia toimenpiteitä.

 
Sisältö 

Teoreettinen osa: Yleiskirurginen, vatsaelinkirurginen, urologinen, traumatologis-ortopedinen ja rintaelinkirurginen propedeutiikka
Käytännön osa: Ohjattu ja itsenäinen potilastutkimus ja hoitosuunnitelman laatiminen, ryhmäopetukset erikoisaloittain, teemapäivät, haavanompelu, leikkaussaliopetus, poliklinikkaopetus ja -harjoittelu, osastoharjoittelu

 
Toteutustavat 

Luentoja, teemapäivät, ryhmäopetuksia, haavanompeluopetusta, poliklinikkapäivystystä, kirurgian osastopäivystystä, osastoharjoittelu, potilaan tutkiminen (6 kpl), kirjallinen suoritus, leikkauksissa avustaminen (3 kpl)

 
Oppimateriaali 

Roberts, Alhava, Höckerstedt, Kivilaakso: Kirurgia. Kustannus Oy Duodecim. Helsinkki. 1. painos 2004.
Rokkanen, Slätis, Alho, Ryöppy, Huittinen: Traumatologia. Kandidaattikustannus. Helsinki. 6. painos.
Tunturi, Pätiälä, Rokkanen: Kirurgiset pientoimenpiteet. Tampereen Lääketieteellinen Kandidaattiseura r.y., 4. uudistettu painos, 2001.
Rokkanen, Tervo, Avikainen: Käytännön ortopediaa. 2003.
Nurmi, Lukkarinen, Ruutu, Taari, Tammela: Urologia. 2. painos, Duodecim 2002.

 

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Osallistuminen ryhmäopetuksiin ja osastoharjoitteluun, välitentti I ja välitentti II, potilastapaus suoritukset (6 kpl), leikkauksissa avustaminen (3 kpl), poliklinikkapäivystykset (3 kpl), kirurgian osastopäivystykset (1 kpl)

 
Arviointiasteikko 

Kirurgian opintokokonaisuuden arvosana muodostuu lopputentin perusteella. Välitenttien läpäisy edellyttää, että pistemäärä on vähintään puolet tentin kokonaispistemäärästä.

 
Vastuuhenkilö 

Professori Tatu Juvonen, professori Jyrki Mäkelä

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa