Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
477607S Säätö- ja systeemitekniikan kehittyneet menetelmät, 5 op 
Tunniste 477607S  Voimassaolo 01.08.2005 -
Nimi Säätö- ja systeemitekniikan kehittyneet menetelmät  Lyhenne Säätö- ja syste 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine4357 Prosessi- ja ympäristötekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Prosessi- ja ympäristötekniikan ala 

Opettajat
Nimi
Ikonen, Mika Enso-Veitikka 

Kuvaus
Laajuus 

5 op, 135 h opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

Toteutus periodissa 3

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella malliprediktiivisia säätöjärjestelmiä, kykenee formuloimaan ja ratkaisemaan tilaestimoinnin ongelmia, sekä hahmottamaan säätö-ja systeemitekniikan tutkimuksen nykysuuntauksia.

 
Sisältö 

Kurssi jakaantuu sisällöllisesti kolmeen teemaan, jotka ovat: 1. malliprediktiivinen säätö, mm. DMC, QDMC, GPC. 2. tilaestimointi, mm. Kalman filtteri, partikkelifiltteri. 3. aktiivisia tutkimussuuntia (valitaan vuosittain).

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luennot ja harjoitukset

 
Kohderyhmä 

Prosessi- ja ympäristötekniikan opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Suositellaan 477621A Säätöjärjestelmien analyysi, 477622A Säätöjärjestelmien suunnittelu ja 477624S Säätötekniikan menetelmät opintojaksojen suorittamista etukäteen.

 
Oppimateriaali 

Kontaktiopetuksen aikana ja kurssin www-sivujen kautta jaettava materiaali.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tentti ja kotitehtävät

 
Arviointiasteikko 

Käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5 tai hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Professori Enso Ikonen

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa