Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
790320A Matkailusuunnittelu ja aluekehitys, 5 op 
Tunniste 790320A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Matkailusuunnittelu ja aluekehitys  Lyhenne Matkailusuunnit 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3203 Maantiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Maantieteen ala 

Opettajat
Nimi
Kaarina Tervo-Kankare 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi ja englanti.

 
Ajoitus 

3. kevätlukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija oppii ymmärtämään matkailusuunnittelun ja alueellisen kehitystoiminnan suhdetta sekä tuntee keskeiset matkailun suunnittelu- ja kehitysmallit. Opiskelija tuntee kotimaisen ja eurooppalaisen matkailupolitiikan keskeiset lähtökohdat ja niihin vaikuttavat taustatekijät.

 
Sisältö 

Keskeiset matkailukehityksen ja -suunnittelun käsitteet ja teoriat, matkailukehityksen aluetaloudelliset vaikutukset ja niihin vaikuttavat tekijät sekä matkailupolitiikan ja alueellisten strategioiden peruslähtökohdat.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus.

 
Toteutustavat 

Luennot, harjoitustyö ja tentti.

 
Kohderyhmä 

Kuuluu MM suuntautuville ja matkailun 28 op:n kokonaisuuteen, muille vapaaehtoinen.

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kurssi kuuluu matkailun sivuainekokonaisuuteen.

 
Oppimateriaali 
  • Hall, C.M. (2000). Tourism Planning: Policies, Processes and Relationships. 236 s. Prentice Hall, Harlow.
  • Fennel, David A. (1999 tai myöhempi painos). Ecotourism – an introduction (soveltuvin osin).
 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tenttiminen yleisillä tenttikerroilla.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

1–5.

 
Vastuuhenkilö 

Kaarina Tervo-Kankare

 
Työelämäyhteistyö 

Ei.

 
Lisätiedot 

Opintojaksoon kuuluva luentokuulustelu voidaan kirjoittaa suomeksi, kirjallisen harjoitustyön raportointi ja esittäminen englanniksi. Kurssi voidaan tarvittaessa järjestää kirjatenttinä ja harjoituskurssina.

 

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Matkailusuunnittelu ja aluekehitys  Opintojakso  Kaarina Tervo-Kankare  22.03.22 -22.04.22

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Matkailusuunnittelu ja aluekehitys  Tentti  Kaarina Tervo-Kankare  04.05.21