Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
790350A Aluekehityksen ja aluepolitiikan erityisteemat, 5 op 
Tunniste 790350A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Aluekehityksen ja aluepolitiikan erityisteemat  Lyhenne Aluekehityksen 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3203 Maantiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Maantieteen ala 

Opettajat
Nimi
Marika Kettunen 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

suomi ja englanti

 
Ajoitus 

2.–3. syys- tai kevätlukukausi.

 
Osaamistavoitteet 

1) Opiskelija hahmottaa aluesuunnittelun ja aluekehityksen keskeiset lähtökohdat sekä tuntee keskeiset teoriakeskustelut. Opiskelija myös ymmärtää, minkälaisista kriittisistä näkökulmista aluekehitystä on mahdollista lähestyä.

2) Opiskelija hahmottaa teoreettiset keskustelut kaupunki- ja maaseutuihin ja strategiseen suunnitteluun liittyen. Opiskelija tuntee aluekehityksen ja aluepolitiikan keskeiset kehityskulut ja osaa arvioida niitä erilaisten alueiden näkökulmasta.

 
Sisältö 

Aluesuunnitteluteoria, strateginen suunnittelu kaupunki- ja maaseutukontekstissa, kaupunki-maaseutu vuorovaikutus.

 
Järjestämistapa 

Esseekokoelma. Opiskelija ottaa yhteyttä opettajaan sopiakseen kurssin suorittamisesta ja suorituksen aikataulusta. Opiskelija ottaa opettajaan yhteyttä viimeistään (4) neljä viikkoa ennen aikomaansa esseekokoelman palautuspäivämäärää. Tarkemmat ohjeet ja kirjallisuusluettelo Moodlessa.

 
Toteutustavat 

Esseekokoelma itsenäisenä suorituksena. Opiskelija perehtyy annettuun kirjallisuuteen omatoimisesti ja huolellisesti. Esseet kirjoitetaan annettujen lähteiden ja ohjeiden pohjalta. Tarkat ohjeet ja kirjallisuusluettelo Moodlessa. Et tarvitse erillistä kurssiavainta rekisteröityäksesi kurssille. Moodletyötila löytyy täältä: https://moodle.oulu.fi/course/view.php?id=5256

 
Kohderyhmä 

Maantieteen tutkinto-ohjelman opiskelijat, erityisesti AA erikoistuvat. AA-sivuaineopiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Suositeltavaa on, että opiskelija on suorittanut Aluekehityksen ja aluepolitiikan johdantokurssin.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso kuuluu AA-sivuainekokonaisuuteen.

 
Oppimateriaali 

Tarkat ohjeet ja kirjallisuusluettelo Moodlessa.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Esseekokoelma itsenäisenä suorituksena.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

1–5.

 
Vastuuhenkilö 

Marika Kettunen. 

 
Työelämäyhteistyö 

Ei.

 

Lisätieto oppaassa Oulun yliopiston kesäopinnot 2020
Maantieteen kaikki kesäkurssit suoritetaan itsenäisesti joko tenttimällä tenttiakvaariossa tai muulla tavalla. Suorituksen tavoista tulee sopia aina etukäteen opettajan kanssa. Ilmoittautumiset kesäkursseille tai rästitentteihin tulee tehdä 31.5.2020 mennessä olemalla yhteydessä kurssin vastuuopettajaan.

Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa