Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
790350A Aluekehityksen ja aluepolitiikan erityisteemat, 5 op 
Tunniste 790350A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Aluekehityksen ja aluepolitiikan erityisteemat  Lyhenne Aluekehityksen 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3203 Maantiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Maantieteen ala 

Opettajat
Nimi
Marika Kettunen 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

suomi ja englanti

 
Ajoitus 

2.–3. syys- tai kevätlukukausi

 

 
Osaamistavoitteet 

1) Opiskelija hahmottaa kommunikatiivisen suunnitteluteorian idean. Opiskelija myös ymmärtää, minkälaisista kriittisistä näkökulmista kommunikatiivista suunnitteluteoriaa on mahdollista lähestyä.

2) Opiskelija hahmottaa teoreettiset keskustelut kaupunkiseutuihin ja strategiseen suunnitteluun liittyen. Opiskelija myös ymmärtää minkälaisista kriittisistä näkökulmista erilaisia suunnittelujärjestelmän uudistuksia on mahdollista lähestyä.

 
Sisältö 

Kommunikatiivinen suunnitteluteoria, suunnittelun markkinaehtoistuminen, strateginen suunnittelu kaupunkiseutukontekstissa, suunnittelujärjestelmän muutokset.

 
Järjestämistapa 

Esseekokoelma. Opiskelija ottaa yhteyttä opettajaan sopiakseen kurssin suorittamisesta ja suorituksen aikataulusta. Opiskelija ottaa opettajaan yhteyttä mieluiten mieluiten kuusi (6) viikkoa ja viimeistään (4) neljä viikkoa ennen aikomaansa esseekokoelman palautuspäivämäärää. Tarkat ohjeet ja kirjallisuusluettelo Moodlessa.

 
Toteutustavat 

Esseekokoelma itsenäisenä suorituksena. Opiskelija perehtyy annettuun kirjallisuuteen omatoimisesti ja huolellisesti. Esseet kirjoitetaan annettujen lähteiden ja ohjeiden pohjalta. Tarkat ohjeet ja kirjallisuusluettelo Moodlessa. Et tarvitse erillistä kurssiavainta rekisteröityäksesi kurssille. Moodletyötila löytyy täältä: https://moodle.oulu.fi/course/view.php?id=768

 
Kohderyhmä 

Kuuluu AA suuntautuneille opiskelijoille, muille vapaaehtoinen.

 

 
Esitietovaatimukset 

Suositeltavaa on, että opiskelija on suorittanut Aluekehityksen ja aluepolitiikan johdantokurssin.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Tarkat ohjeet ja kirjallisuusluettelo Moodlessa.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Esseekokoelma itsenäisenä suorituksena.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

1–5.

 
Vastuuhenkilö 

Vesa Väätänen. Ajalla 1.7.-31.8.2020 Marika Kettunen. 

 
Työelämäyhteistyö 

Ei.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa