Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
693642S Språkpraktik, 3-5 op 
Tunniste 693642S  Voimassaolo 01.08.2005 -
Nimi Språkpraktik  Lyhenne Språkpraktik 
Laajuus3-5 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine1103 Ruotsin kieli 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Kuvaus
Laajuus 

3 - 5 p.

 
Opetuskieli 

Svenska eller något annat nordiskt språk

 
Ajoitus 

1:a - 5:e året

 
Osaamistavoitteet 

Under språkpraktiken bekantar de studerande sig med rikssvenska och/eller finlandssvenska (eller danska, norska, isländska) samt får praktisk kunskap.

 
Sisältö 

Nordisk språkkurs eller minst en månads vistelse i Norden

 
Kohderyhmä 

Huvudämnesstuderande i svenska språket samt biämnesstuderande som avlägger fördjupade studier

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Språkpraktiken kan avläggas genom deltagande i nordisk språkkurs (3–4 veckor) eller genom minst en månads vistelse i Norden enligt överenskommelse med ansvarig lärare.

 
Arviointiasteikko 

Godkänd

 
Vastuuhenkilö 

Paula Rossi

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Momentet räknas in i språk- och kommunikationsstudier och kan placeras antingen i kandidat- eller magisterexamen.

Räknas inte till de fördjupade studierna.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa