Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
752616S Sienikurssi, 3 op 
Tunniste 752616S  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Sienikurssi  Lyhenne Sienikurssi 
Laajuus3 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine3272 Ekologia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Biologian ala 

Opintojakson yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Salo, Pertti (1)   Suomen sieniopas   2006  - Saatavuus


Kuvaus
Laajuus 

3 op / 80 h opiskelijan työtä.

 
Opetuskieli 

Suomi.

 
Ajoitus 

FM -tutkinto 1. sl, parilliset vuodet.

 
Osaamistavoitteet 

Keskeisimpien suursienten tunnistus tuorenäytteistä, sienten ekologian perusteet.

 
Sisältö 

Tärkeimpien sieniryhmien esittely kasvupaikoillaan ja sienten tunnistaminen tuorenäytteistä; suursienten ekologia ja levinneisyys; ruoka- ja myrkkysienet, vanhojen metsien sienet. 

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus.

 
Toteutustavat 

7 h lu, 20 h harj. (sis. retkeilyjä), te.

 
Kohderyhmä 

Valinnainen opintojakso.

 
Esitietovaatimukset 

Ei.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Kurssimoniste. Salo, P. & Nummela-Salo, U. 2002. Sienikurssi (752316). Toinen uusittu painos. Lajiesittelyt. Biologian laitoksen monisteita 2/2002. 41 s. Oheislukemistona jokin sieniopas, esim. Salo, P., Niemelä, T. & Salo, U. 2006. Suomen sieniopas. WSOY. Helsinki. 512 s.

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Lajintunnistustentti.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen arviointiasteikko 0 – 5, missä 0 = hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Anna Liisa Ruotsalainen.

 
Työelämäyhteistyö 

Ei.

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Sienikurssi  Opintojakso  Anna Ruotsalainen  31.08.21 -03.09.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Sienikurssi tentti  Tentti  Anna Ruotsalainen  06.09.21
Ilmoittautumiseen Sienikurssi tentti  Tentti  Anna Ruotsalainen  09.09.21