Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
752362A Kasvikokoelman laatiminen ja digikasvio, 2-6 op 
Tunniste 752362A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Kasvikokoelman laatiminen ja digikasvio  Lyhenne Kasvikokoelman 
Laajuus2-6 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3272 Ekologia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Biologian ala 

Opettajat
Nimi
Anna Ruotsalainen 

Opintojakson yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. & Uotila, P.  Retkeilykasvio   1998  - Saatavuus


Kuvaus
Laajuus 

2-6 op / 53-160 h opiskelijan työtä, 100 lajia = 2 op.

 
Opetuskieli 

Suomi / englanti

 
Ajoitus 

LuK- tai FM-tutkinto.

 
Osaamistavoitteet 

Lajintuntemuksen omatoiminen harjoittelu ja herbaarionäytteisiin liittyviin työvaiheisiin perehtyminen.

 
Sisältö 

Kokoelma laaditaan joko putkilo- tai itiökasveista yksistään tai niitä yhdistäen.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus.

 
Toteutustavat 

Putkilokasvien tulee olla prässättyjä, ja näytteet on laitettava taitetun paperin väliin tai kotelon sisään määritettyinä ja nimilapuilla varustettuina. Digikasvio (2 op) voi olla joko oma suoritus tai siihen voi yhdistää lisäksi myös fyysisen kasvion (=max 6 op). Ennen opintojakson aloittamista on käytävä lähemmin sopimassa asiasta vastuuhenkilön kanssa (sekä fyysinen että digikasvio).

 
Kohderyhmä 

-

 
Esitietovaatimukset 

Edeltävänä suorituksena Kasvien lajintuntemus, laaja (756354A).

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Hämet-Ahti ym. 1998 (tai vanhempi painos): Retkeilykasvio. Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsinki. 656 s.

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Valmis kokoelma toimitetaan vastuuhenkilölle.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty / hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Anna Liisa Ruotsalainen.

 
Työelämäyhteistyö 

Ei.

 
Lisätiedot 

Opetuksesta infoa kasviekologian kesäopintojen (kesäkurssien) infon yhteydessä loppukeväästä. Yhteydenotto vastuuopettajaan viimeistään kesän alussa.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa