Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
752608S Kasvien syvennetty lajintuntemus I, 6 op 
Tunniste 752608S  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Kasvien syvennetty lajintuntemus I  Lyhenne Kasvien syvenne 
Laajuus6 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine3272 Ekologia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Biologian ala 

Opettajat
Nimi
Anna Ruotsalainen 

Opintojakson yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. & Uotila, P.  Retkeilykasvio   1998  - Saatavuus


Kuvaus
Laajuus 

6 op / 160 h opiskelijan työtä.

 
Opetuskieli 

Suomi / englanti

 
Ajoitus 

LuK-tutkinto 3. v, FM-tutkinto esim. 1. v.

 
Osaamistavoitteet 

Syventyminen Suomen putkilokasvien tunnistamiseen.

 
Sisältö 

Opiskelua herbaarionäytteistä. Lajien levinneisyystyypit Fennoskandiassa pois luettuna Venäjän puoleiset alueet. Ennen opintojakson aloittamista käytävä sopimassa asiasta vastuuhenkilön kanssa.

 

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus.

 
Toteutustavat 

Itsenäistä opiskelua. Voidaan tenttiä kahdessa osassa: 1) yksisirkkaiset, 2) sanikkaiset ja kaksisirkkaiset sekä levinneisyysryhmät.

 
Kohderyhmä 

-

 
Esitietovaatimukset 

Edeltävät suoritukset: Kasvien lajintuntemus, laaja (756354A).

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Hämet-Ahti ym. 1998 (tai vanhempi painos): Retkeilykasvio. Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsinki. 656 s.

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Lajintunnistustentti.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

1-5 / hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Anna Liisa Ruotsalainen.

 
Työelämäyhteistyö 

Ei.

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa