Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
752608S Kasvien syvennetty lajintuntemus I, 6 op 
Tunniste 752608S  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Kasvien syvennetty lajintuntemus I  Lyhenne Kasvien syvenne 
Laajuus6 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine3272 Ekologia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Biologian ala 

Opettajat
Nimi
Anna Ruotsalainen 

Opintojakson yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. & Uotila, P.  Retkeilykasvio   1998  - Saatavuus


Kuvaus
Laajuus 

6 op / 160 h opiskelijan työtä.

 
Opetuskieli 

Suomi.

 
Ajoitus 

LuK-tutkinto 3. v, FM-tutkinto esim. 1. v.

 
Osaamistavoitteet 

Syventyminen Suomen putkilokasvien tunnistamiseen.

 
Sisältö 

Opiskelua herbaarionäytteistä. Ennen opintojakson aloittamista käytävä sopimassa asiasta vastuuhenkilön kanssa.

 

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus.

 
Toteutustavat 

Itsenäistä opiskelua. Voidaan tenttiä kahdessa osassa: 1) yksisirkkaiset, 2) sanikkaiset ja kaksisirkkaiset.

 
Kohderyhmä 

-

 
Esitietovaatimukset 

Edeltävät suoritukset: Kasvien lajintuntemus, laaja (756354A).

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Hämet-Ahti ym. 1998 (tai vanhempi painos): Retkeilykasvio. Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsinki. 656 s.

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Lajintunnistustentti.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Numerical grading scale 0 – 5, where 0 = fail.

 
Vastuuhenkilö 

Anna Liisa Ruotsalainen.

 
Työelämäyhteistyö 

Ei.

 
Lisätiedot 

Opintojakson Moodle -sivu.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa