Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
750366A LuK-loppukuulustelu, 5 op 
Tunniste 750366A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi LuK-loppukuulustelu  Lyhenne LuK-loppukuulus 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3205 Biologia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Biologian ala 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 133 h opiskelijan työtä.

 
Opetuskieli 

Suomi / englanti.

 
Ajoitus 

LuK-tutkinto, 3. vuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa selittää ekologian, fysiologian tai genetiikan keskeiset menetelmät, tulokset ja niiden pohjalta laaditut teoriat.

 
Sisältö 

Kuulustelu LuK-tutkielman alan oppiaineen professorin kanssa sovittavista kirjoista. Vuosittain vahvistettavat kirjaluettelot ovat WebOodissa. Lopputentti suositellaan suoritettavan yhtenä kokonaisuutena Examinariumissa.

 
Järjestämistapa 

Itsenäinen opiskelu: kirjatentti.

 
Toteutustavat 

Kirjatentti (3 h). Tentti suoritetaan Examinariumissa.

 
Kohderyhmä 

BIOL: pakollinen.

 
Esitietovaatimukset 

Ei.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

 BTg

 • Klug, W. S., Cummings, M. R., Spencer, C.A ja Palladino M.A.: Concepts of Genetics (11. painos). Pearson & Prentice Hall, 2015
  Voit valita kahdesta vaihtoehdosta:
  - Molekyyligenetiikkaan painottuva paketti: luvut 1-3, 6, 8-22, 24 TAI
  - Populaatio- ja evoluutiogenetiikkaan painottuva paketti: luvut 1, 3-6, 10-18, 20-23, 25.
 • tentaattori dos. Heikki Helanterä

BTk

 • Vaihtoehto 1: Ridge, I. 2002. Plants. Oxford University Press, 344p. ISBN 0-19-925548-2

 • Vaihtoehto 2: Mauseth, J.D. 2009. An introduction to plant biology. 4th ed.

 • Tai muuta prof. Hely Häggmanin kanssa erikseen sovittavaa kirjallisuutta.

EKOe

Tentittävä kokonaisuus (5 op, n. 100 sivua/1 op) valitaan seuraavista tai muista erikseen sovittavista kirjoista

 • Bennett, P.M. & Owens, I.P.F. 2002. Evolutionary ecology of birds. Life histories, mating systems and extinction. – Oxford University Press. 206 s.
 • Hanski, I . 2007. Kutistuva maailma. – Gaudeamus, 263 s. (2 op)

 • Davies, N.B. Krebs, J.R. & West, S.A. 2012. An introduction to behavioural ecology.  – Blackwell, 441 s. (4 op).

 • Mayr, E. 1999. Biologia. Elämän tiede. – Art House, 327 s. (2 op)

 • Primack, R.B.  2012. A primer of conservation biology (4. painos). – 309 s. (2 op).
 • Smith, J.N.M., Keller, L.F., Marr, A.B. & Arcese, P. 2006. Conservation and biology of small populations. – Oxford University Press. 205 s. (2 op)

 • Stringer, C. 2012. Vain yksi jäi. Miten meistä tuli ainoa ihmislaji? 280 s. (2 op).
 • Townsend, C.R., Begon, M. & Harper, J.L. 2014. Essentials of ecology. Blackwell. 440 s. (4 op)

Myös muita, kuin luettelossa mainittuja kirjoja voi tenttiä.

Kaikista tentittävistä kirjoista on sovittava Kari Koivulan kanssa ennen tenttiin ilmoittautumista.

EKOk

Esimerkkejä LuK-vaiheen tenttikirjoista kasviekologiassa:

 • Larcher W. 2003. Physiological Plant Ecology 4th edition, 513 sivua

 • Ridge I. (Ed.) 2002. Plants. Oxford University Press, 345 sivua.

 • Salonen V. 2006. Kasviekologia. 306 sivua, WSOY.

 • Willis K.J. and McElwain J.C. 2002. The evolution of plants. 378 sivua. Oxford University Press.

 • Scott Peter 2008. Physiology and Behaviour of Plants. Wiley, 305 sivua.

 • Timonen, S & Valkonen, J. 2013. Sienten biologia. Gaudeamus,  448 sivua.

Tentaattori dos. Anna Liisa Ruotsalainen.

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

 

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tentti suoritetaan Examinariumissa, http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/akvaariotentit.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen arviointiasteikko 0 – 5, missä 0 = hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Heikki Helanterä, Hely Häggman, Anna Liisa Ruotsalainen ja Kari Koivula.

 
Työelämäyhteistyö 

Ei.

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa