Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
080603A-05 Kliininen kemia, endokrinologia, 1.5 op 
Tunniste 080603A-05  Voimassaolo 01.08.2001 -
Nimi Kliininen kemia, endokrinologia  Lyhenne Kliininen kemia 
Laajuus1.5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOj-osa   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Risteli, Juha 

Kuvaus
Laajuus  1,5 op 
Ajoitus  C 9-10 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa endokriiniset säätelyjärjestelmät ja osaa diagnosoida tavallisimpia endokriinisia häiriöitä ja osittain niiden syitä. Hän osaa keskeisimmät hormonitutkimukset, niiden käytön indikaatiot, määritysmenetelmät ja määrityksiin keskeisimmin vaikuttuvat häiriötekijät.

 
Sisältö 

Teoreettiset taustatiedot endokriinisistä säätelyjärjestelmistä, hormonien määritysmenetelmät, lisämunuaiskuoren toiminta ja sen häiriöt, hirsutismi-virilismi-oireyhtymät, galaktorrea-amenorrhea-oireyhtymät, ektooppinen hormonituotanto, raskau­den ajan endokrinologia, hormonaalinen ehkäisy, vanhenemisen endokrinologia, kilpirauhasen toiminta ja sen häiriöt ja kalsiumin aineenvaihdunta ja sen häiriöt.

 
Toteutustavat 

Luento-opetus 16 t, ryhmäopetus 2 t ja omatoiminen valmistautuminen potilastapauksia käsittelevään ryhmäopetukseen.

 
Oppimateriaali 

Oppikirja: Endokrinologia, Kustannus Oy Duodecim, M. Välimäki, T. Sane, L. Dunkel, 2000.

 

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

 

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tenttivaatimuksena luennot, ryhmäopetukset, aiheisiin liittyvät oppikirjat ja muu opiskelijoille annettu materiaali.

 
Arviointiasteikko 

Tentti, jonka vaikutus on 1/3 kliinisen kemian loppuarvosanasta. Loppuarvosana annetaan arviointiasteikolla 0-5

 
Vastuuhenkilö  Professori Aimo Ruokonen 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa