Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
030005P Tiedonhankintakurssi, 1 op 
Tunniste 030005P  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Tiedonhankintakurssi  Lyhenne Tiedonhankintak 
Laajuus1 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Teknillinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Ursula Heinikoski 

Kuvaus
Laajuus 

1 op

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

Arkkitehtuuri 3. vsk kevätlukukausi, periodi I; biokemia 3. vsk syyslukukausi; biologia 3. vsk syyslukukausi, I periodi; geotieteet 2. vsk kevätlukukausi, periodi IV; kaivos- ja rikastustekniikka 3. vsk; kemia 3. vsk syyslukukausi periodi II; konetekniikka 3. vsk; maantiede  1. ja 3. vsk kevätlukukausi, periodi III; matematiikka ja fysiikka 1. vsk kevätlukukausi; prosessi- ja ympäristötekniikka 1. vsk, periodi I; sähkötekniikka 3. vsk kevätlukukausi, periodi III; tietotekniikka 2. vsk kevätlukukausi, periodi IV; tietojenkäsittelytiede 1. vsk; tuotantotalous 3. vsk; tuotantotalouden maisteriohjelma 1 vsk.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa hakea tieteellistä tietoa,
- osaa käyttää tieteenalansa tärkeimpiä tietokantoja,
- osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä,
- osaa käyttää viitteidenhallintajärjestelmää.

 
Sisältö 

Tiedonhakuprosessin eri vaiheet: tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi ja RefWorks-viitteidenhallintajärjestelmä.

 
Järjestämistapa 

Monimuoto-opetus; verkkomateriaali ja siihen liittyvät monivalintatehtävät, ohjatut harjoitukset, lopputehtävä ryhmätyönä.

 
Toteutustavat 

Ohjattuja harjoituksia 8 h, ryhmätyöskentelyä 7 h, itsenäistä työskentelyä 12 h

 
Kohderyhmä 

Pakollinen kaikille Arkkitehtuurin tiedekunnan, Kaivannaisalan tiedekunnan, Teknillisen tiedekunnan, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan sekä Luonnontieteellisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmien kandivaiheen opiskelijoille. Lisäksi pakollinen tuotantotalouden maisterivaiheen opiskelijalle, jolla ei ole vastaavaa kurssia suoritettuna aiemmissa opinnoissaan. Vapaavalintainen biokemian opiskelijoille. 

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Verkko-oppimateriaali Tieteellisen tiedonhankinnan opas target=_blank>http://libguides.oulu.fi/tieteellinentiedonhankinta

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa ohjatuissa harjoituksissa ja kurssitehtävien suorittamista.

 

 
Arviointiasteikko 

hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Ursula Heinikoski

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Tiedonhankintakurssi/(KO 3 vsk)  Opintojakso  Pertti Martinmäki  01.09.21 -02.02.22
Ilmoittautumiseen TUTA, Tiedonhankintakurssi  Opintojakso  Anne-Mari Kivinen  10.09.21 -03.02.22
Ilmoittautumiseen Tiedonhankintakurssi SL BIOL 3  Opintojakso  Ursula Heinikoski  13.09.21 -06.10.21
Ilmoittautumiseen Tiedonhankintakurssi (arkkitehdit )  Opintojakso  Anne-Mari Kivinen  15.09.21 -21.03.22
Ilmoittautumiseen Tiedonhankintakurssi/(MAAN 3 vsk)  Opintojakso  Klintrup, Outi-Mirjami  17.09.21 -07.02.22
Ilmoittautumiseen Tiedonhankintakurssi/(TOL 1 vsk ja 3 vsk)  Opintojakso  Pertti Martinmäki  27.09.21 -15.02.22
Ilmoittautumiseen Tiedonhankintakurssi/(KEM 3 vsk)  Opintojakso  Anne-Mari Kivinen  28.09.21 -19.10.21
Ilmoittautumiseen Tiedonhankintakurssi/(PYMP 2 vsk)  Opintojakso  Ursula Heinikoski  25.10.21 -15.12.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Tiedonhankintakurssi/(MATFYS 1 vsk), 1 kevät  Opintojakso  Ursula Heinikoski  11.01.22 -03.03.22
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Tiedonhankintakurssi/(Elektr. & TLT, 3 vsk)  Opintojakso  Pertti Martinmäki  17.01.22 -07.02.22
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Tiedonhankintakurssi/(TT 2 vsk)  Opintojakso  Pertti Martinmäki  03.03.22 -07.04.22
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Tiedonhankintakurssi/(GEO 2 vsk)  Opintojakso  Klintrup, Outi-Mirjami  14.03.22 -11.04.22
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Tiedonhankintakurssi (RakY 2.vsk)  Opintojakso  Ursula Heinikoski  15.03.22 -08.04.22
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Tiedonhankintakurssi /(kesäryhmä)  Opintojakso  Ursula Heinikoski  30.05.22 -08.06.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa