Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
694925S Kypsyysnäyte (maisterintutkinto/suomen kieli), 0 op / 0 ov 
Tunniste 694925S  Voimassaolo 01.08.2005 -
Nimi Kypsyysnäyte (maisterintutkinto/suomen kieli)  Lyhenne Kypsyysnäyte (m 
Laajuus0 op / 0 ov   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine1104 Suomen kieli 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Kuvaus
Laajuus 

0 op

 
Ajoitus 

4.-5. lukuvuosi

 
Kohderyhmä 

Suomen kielen pääaineopiskelijat.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kypsyysnäyte kirjoitetaan pro gradu -tutkielman yhteydessä.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kypsyysnäytteeksi hyväksytään pro gradu -tutkielman tiivistelmä (ks. opinto-oppaan kohtaa Kypsyysnäyte).

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Professori Harri Mantila

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa