Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
694584S Kypsyysnäyte (maisterintutkinto/informaatiotutkimus), 0 op / 0 ov 
Tunniste 694584S  Voimassaolo 01.08.2005 -
Nimi Kypsyysnäyte (maisterintutkinto/informaatiotutkimus)  Lyhenne Kypsyysnäyte (m 
Laajuus0 op / 0 ov   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine1128 Informaatiotutkimus 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Kuvaus
Laajuus 

0 op

 
Opetuskieli 

suomi tai ruotsi (äidinkieli)

 
Ajoitus 

Pro gradu -tutkielman valmistumisen jälkeen.

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija pystyy esittelemään tutkielmansa keskeisiä metodisia lähtökohtia, tuloksia ja johtopäätöksiä asiantuntevasti, tiiviisti ja valikoivasti.

 
Sisältö 

Pro gradu -tutkielman tiivistelmä

 
Järjestämistapa 

Itseopiskelu

 
Toteutustavat 

Äidinkielellä kirjoitettu pro gradu -tutkielman tiivistelmä. Tiivistelmä kirjoitetaan lomakepohjaan, joka on tiedekunnan verkkosivulla.

 
Kohderyhmä 

Pääaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Edeltävät opinnot: tarkastettavaksi jätetty pro gradu -tutkielma

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tutkielmasta kirjoitettu tiivistelmä

 
Arviointiasteikko 

hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Professori, yliopistonlehtori

 
Työelämäyhteistyö 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa