Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
694583S Suppea tutkielma, 20 op 
Tunniste 694583S  Voimassaolo 01.08.2005 -
Nimi Suppea tutkielma  Lyhenne Suppea tutkielm 
Laajuus20 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine1128 Informaatiotutkimus 
LajiLopputyö   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Kuvaus
Laajuus 

20 op / 540 t opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi tai englanti

 
Ajoitus 

4. tai 5. vuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa tieteellisen tutkimuksen noudattaen tieteellisen kirjoittamisen periaatteita ja tutkimuseettistä toimintatapaa.

 
Järjestämistapa 

Itseopiskelu

 
Toteutustavat 

Tutkielman kirjoittaminen sovitusta aiheesta, 540 t itsenäistä työskentelyä.

 
Kohderyhmä 

Sivuaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Informaatiotutkimuksen perus- ja aineopinnot; Pro gradu –seminaari

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Suppean tutkielman kirjoittaminen sovitusta aiheesta

 
Arviointiasteikko 

0-5

 
Vastuuhenkilö 

professori ja yliopistonlehtori

 
Työelämäyhteistyö 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa