Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
694582S Pro gradu -tutkielma, 40 op 
Tunniste 694582S  Voimassaolo 01.08.2005 -
Nimi Pro gradu -tutkielma  Lyhenne Pro gradu -tutk 
Laajuus40 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine1128 Informaatiotutkimus 
LajiLopputyö   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Kuvaus
Laajuus 

40 op / 1080 t opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi tai englanti

 
Ajoitus 

4. tai 5. vuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa tieteellisen tutkimuksen noudattaen tieteellisen kirjoittamisen periaatteita ja tutkimuseettistä toimintatapaa.

 
Järjestämistapa 

Itseopiskelu

 
Toteutustavat 

Ohjattu itsenäinen työskentely, 1080 t

 
Kohderyhmä 

Pääaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Informaatiotutkimuksen perus- ja aineopinnot; Pro gradu -seminaari

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Pro gradu –tutkielman kirjoittaminen sovitusta aiheesta

 
Arviointiasteikko 

0-5

 
Vastuuhenkilö 

professori ja yliopistonlehtori

 
Työelämäyhteistyö 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa