Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
695003P Suomen yhteiskuntatiedon ja -taidon opettaminen, 5 op 
Tunniste 695003P  Voimassaolo 01.08.2005 -
Nimi Suomen yhteiskuntatiedon ja -taidon opettaminen  Lyhenne Suomen yhteisku 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine1143 Suomi toisena ja vieraana kielenä 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Brunni, Sisko Leena Johanna 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 tuntia opiskelijan työskentelyä

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

3. periodi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa, millaisia yhteiskuntatietoja ja -taitoja maahanmuuttaja tarvitsee suomalaisessa yhteiskunnassa selviytyäkseen, ja pystyy opettamaan näitä asioita selkokielen avulla maahanmuuttajille.

 
Sisältö 

suomalaisessa yhteiskunnassa toimimisessa tarvittavat tiedot ja taidot sekä selkokieli

 
Järjestämistapa 

verkko-opetus tai muu erikseen ilmoitettu järjestämistapa

 
Toteutustavat 

itseopiskelu ja verkkotyöskentely (135 t)

 
Kohderyhmä 

suomi toisena ja vieraana kielenä -sivuaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

kurssi Johdatus S2-oppiaineeseen

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen opintokokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

verkkomateriaali

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Harjoitukset, selkokielinen verkkoesitys, toimintaohje, tietoisku sekä opponointi, jotka arvioidaan. Arviointikriteerit perustuvat oppiaineen osaamistavoitteisiin.

 
Arviointiasteikko 

Arvioinnissa käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

yliopisto-opettaja Sisko Brunni

 
Työelämäyhteistyö 

tietoisku oppilaitoksessa

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Suomen yhteiskuntatiedon ja -taidon opettaminen  Opintojakso  Brunni, Sisko Leena Johanna  01.09.20 -31.12.20

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa