Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
695001P S2-opetus ja suomenoppijan ohjaaminen, 5 op 
Tunniste 695001P  Voimassaolo 01.08.2005 -
Nimi S2-opetus ja suomenoppijan ohjaaminen  Lyhenne S2-opetus ja su 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine1143 Suomi toisena ja vieraana kielenä 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Brunni, Sisko Leena Johanna 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 tuntia opiskelijan työskentelyä

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

2. ja 3. periodi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa suomen kielen opiskeluissa hankittua tietoa suomenoppijan ohjaamisessa. Hän tutustuu alan oppimateriaaleihin ja pystyy kuvaamaan kielenoppimisen prosesseja.

 
Sisältö 

kielenoppiminen ja oppijan tuutorointi

 
Järjestämistapa 

monimuoto-opetus

 
Toteutustavat 

johdantoluennot (4 t), tuutorointi ja oppimispäiväkirja (77 t) sekä luento ja itsenäistä työskentelyä (54 t) tai luentosarjaa vastaava kirjatentti (54 t)

 
Kohderyhmä 

suomi toisena ja vieraana kielenä -sivuaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

kurssi Johdatus S2-oppiaineeseen ennen tuutorointia

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen opintokokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

White, Leila (1997 tai uudempi): Suomen kielioppia ulkomaalaisille. Finn Lectura. (326 s).

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Oppimispäiväkirja ja kirjatentti tai sitä vastaava luentokuulustelu, jotka arvioidaan.

Arviointikriteerit perustuvat oppiaineen osaamistavoitteisiin.

 
Arviointiasteikko 

Oppimispäiväkirjan ja luentosuorituksen arviointi hyväksytty/hylätty. Kirjatentin arvioinnissa käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

yliopisto-opettaja Sisko Brunni

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa