Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
695000P Johdatus S2-oppiaineeseen, 5 op 
Tunniste 695000P  Voimassaolo 01.08.2005 -
Nimi Johdatus S2-oppiaineeseen  Lyhenne Johdatus S2-opp 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine1143 Suomi toisena ja vieraana kielenä 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Brunni, Sisko Leena Johanna 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 tuntia opiskelijan työskentelyä

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

1. ja 2. periodi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää suomi toisena ja vieraana kielenä -alan peruskäsitteitä. Hän osaa selittää, ketkä suomea opiskelevat ja mitkä ovat opetuksen tavoitteet, sekä tehdä kuvauksen suomen kielen opetuksesta eri opetusasteilla.

 
Sisältö 

Johdatus suomi toisena ja vieraana kielenä -opetukseen ja -oppimiseen

 
Järjestämistapa 

monimuoto-opetus

 
Toteutustavat 

luento-opetus (12 t), tutustumiskäynnit ja oppimispäiväkirja (38 t), loppuseminaari (4 t) sekä lisäksi opettajajohtoinen lukupiiri ja raportti tai niitä vastaava kirjatentti (81 t)

 
Kohderyhmä 

suomi toisena ja vieraana kielenä -sivuaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Edellyttää suomen kielen perusopintojen suorittamista.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen opintokokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

luentomateriaali ja erikseen ilmoitettava artikkelikokoelma

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Oppimispäiväkirja ja lukupiirisuoritus (tai vastaava kirjatentti), jotka arvioidaan. Arviointikriteerit perustuvat oppiaineen osaamistavoitteisiin.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

yliopisto-opettaja Sisko Brunni

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Johdatus S2-oppiaineeseen  Opintojakso  Brunni, Sisko Leena Johanna  25.08.20 -02.11.20

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa