Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
694922S Pro gradu -tutkielma, 40 op 
Tunniste 694922S  Voimassaolo 01.08.2005 -
Nimi Pro gradu -tutkielma  Lyhenne Pro gradu -tutk 
Laajuus40 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine1104 Suomen kieli 
LajiLopputyö   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Jari Sivonen 

Kuvaus
Laajuus 

40 op / 1080 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

4.–5. lukuvuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa soveltaa tieteellistä ajattelutapaa ja tutkimusmenetelmiä: hän osaa analysoida tutkimusaineistonsa, vertailla tuloksiaan muihin tutkimuksiin, tehdä johtopäätöksiä niistä ja kirjoittaa tieteellisen tutkimuksen.

 
Sisältö 

Pro gradu -tutkielman kirjoittaminen

 
Järjestämistapa 

itsenäistä työskentelyä

 
Toteutustavat 

itsenäistä työskentelyä

 
Kohderyhmä 

suomen kielen pääaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Edellyttää Graduseminaarin suorittamista.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

omaan tutkimukseen liittyvä tieteellinen kirjallisuus

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

tutkielman kirjoittaminen, tarkastusseminaari

 
Arviointiasteikko 

0–5

 
Vastuuhenkilö 

professori Jari Sivonen

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa