Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
ay900020Y Suomen kielen kurssi edistyneille opiskelijoille (AVOIN YO), 4 op 
Tunniste ay900020Y  Voimassaolo 01.08.1995 -
Nimi Suomen kielen kurssi edistyneille opiskelijoille (AVOIN YO)  Lyhenne Suomen kielen k 
Laajuus4 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine8015 Kieliopinnot, suomea muunkielisille 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Oulun yliopisto, avoin yliopisto 

Kuvaus
Taitotaso 

B1 Eurooppalaisen viitekehyksen mukaan.

 
Lähtötasovaatimus 

A2.2 Suomen kielen jatkokurssi 2 (90016Y) tai vastaavat suomen kielen taidot.

 
Laajuus 

4 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson jälkeen opiskelija selviytyy useimmista kielenkäyttötilanteista. Hän ymmärtää yleiskieliset viestit, joita hän näkee ja kuulee työssään, opiskelussaan ja vapaa-ajallaan. Hän ymmärtää myös pääpiirteet puhekielisestä viestistä ja keskustelusta. Opiskelija pystyy tuottamaan johdonmukaista ja jäsenneltyä tekstiä erilaisista aiheista. Hän pystyy kuvaamaan kokemuksiaan ja tapahtumia, unelmiaan, toiveitaan ja tavoitteitaan. Opiskelija osaa aiempaa paremmin kertoa omat mielipiteensä ja perustella ne.

 
Sisältö 

Kurssilla harjoitellaan kommunikoimaan myös virallisemmissa viestintätilanteissa ja ymmärtämään asiatyylistä tekstiä. Kurssin aikana tehdään erilaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia ja pyritään kartuttamaan arkielämän lisäksi opiskelussa ja työelämässä tarvittavia suomen kielen tietoja ja taitoja. Kurssilla analysoidaan aikaisempaa tarkemmin puhekielen ja kirjoitetun kielen eroja.

Kurssin sisältöön kuuluvat seuraavat viestintätilanteet ja aihealueet: suomalaiseen yhteiskuntaan liittyviä asioita (esim. perhe-elämä, työ, kulttuuri, historia, ympäristöasiat); esitelmän pitäminen omalta tieteenalalta tai muusta itseä kiinnostavasta aiheesta.

Kielen rakenteista opitaan lisää konditionaalista (konditionaalin perfekti), lisää passiivista (passiivin imperfekti, perfekti ja pluskvamperfekti, passiivin konditionaali), imperatiivi, sijamuodoista translatiivi ja essiivi, lisää adjektiivien vertailusta (komparatiivin ja superlatiivin taivutusmuodot), lisää verbirektioita.

 
Järjestämistapa 

Monimuoto-opetus

 
Toteutustavat 

Kontaktiopetusta kerran viikossa (n. 40 t), ohjattua työskentelyä Optimassa (n. 40 t) ja muuta itsenäistä työskentelyä (n. 20 t).

 
Kohderyhmä 

Avoimen yliopiston opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Suomen kielen jatkokurssi 2 suorittaminen tai vastaavat taidot

 
Oppimateriaali 

Gehring, S., Heinzmann, S., Päivärinne, S. & Udd, T.: Suomen mestari 3 (kappaleet 1–6) sekä materiaali Moodlessa.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja itsenäinen työskentely. Opiskelijan on osallistuttava säännöllisesti oppitunneille ja suoritettava kaikki annetut tehtävät.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan aktiivisuus ja annettujen tehtävien suorittaminen.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa