Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
ay901028Y På väg (AVOIN YO), 1-3 op 
Tunniste ay901028Y  Voimassaolo 01.01.2021 -
Nimi På väg (AVOIN YO)  Lyhenne På väg (AVOIN Y 
Laajuus1-3 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine8002 Kieliopinnot, ruotsi 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Oulun yliopisto, avoin yliopisto 

Kuvaus
Taitotaso 

-

 
Asema 

Pakollinen opintojakso, jos opiskelija ei läpäise varsinaisen ruotsin kurssiin kuuluvaa lähtötasotestiä. Ks. lähtötaso.

Vapaaehtoinen mutta suositeltava opintojakso seuraavissa tapauksissa: 1) arvosana A tai B ruotsin yo-kokeessa 2) ruotsin opinnoista on kulunut huomattavan pitkä aika. 

 
Lähtötasovaatimus 

Lukion B-ruotsin oppimäärä tai vastaavat tiedot.

 

 

 

 
Ajoitus 

Itseohjatun opiskelun voi suorittaa joko ennen tai yhtäaikaisesti varsinaisen tutkinto-ohjelmakohtaisen ruotsin kurssin kanssa.

 

 

 
Osaamistavoitteet 

På väg -itseohjautuvalla opintojaksolla opiskelija kertaa keskeisimmät ruotsin kielen rakenteet ja kertaa perussanastoa. Tavoitteena on saavuttaa riittävä taso, jotta suoriutuu oman tutkinto-ohjelman varsinaisesta toisen kotimaisen kielen kurssista. Oman ryhmän ruotsin kurssin opettaja ohjaa opintoihin.

 

 

 
Sisältö 

Yleiskielisiä ja oman alan harjoituksia. Tarkemmat ohjeet ohjaavalta opettajalta.

 

 
Toteutustavat 

Itseohjattua opiskelua, tarkemmat ohjeet opettajalta.

 
Kohderyhmä 

Avoimen yliopiston opiskelijat. 

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Itseohjattu opiskelu suoritetaan joko ennen tai yhtäaikaisesti varsinaisen koulutusohjelma- tai pääainekohtaisen ruotsin kurssin kanssa.

 

 
Oppimateriaali 

Opettajan ohjeistuksen mukaan.

 

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opintojakso suoritetaan itseohjattuna opiskeluna varsinaista kurssia opettavan opettajan kanssa erikseen sovittavan ohjelman ja aikataulun mukaisesti. Opintojakson suorittaminen edellyttää harjoitustehtävien suorittamista sekä säännöllistä raportointia opintojen edistymisestä. Itseopiskelutehtävät tulee suorittaa loppuun hyvissä ajoin ennen varsinaisen kurssin loppukoetta.

 
Arviointiasteikko 

hyväksytty / hylätty

 
Lisätiedot 

Lisätiedot: Lisätietoja antavat ruotsin kielen yhteysopettajat.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa