Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
694714A Aikuisten kommunikoinnin häiriöt I: Äänihäiriöt, 5 op 
Tunniste 694714A  Voimassaolo 01.08.2005 -
Nimi Aikuisten kommunikoinnin häiriöt I: Äänihäiriöt  Lyhenne Aikuisten kommu 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine1105 Logopedia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Leila Paavola-Ruotsalainen 

Opintojakson yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Boone, Daniel R.   Voice and voice therapy   2000  - Saatavuus
     Mathieson, Lesley   Greene and Mathieson s The voice and its disorders   2001  - Saatavuus


Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

3. kl

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää, mitä on normaali äänenkäyttö ja osaa luokitella äänihäiriöt. Hän osaa ohjatusti suunnitella ja toteuttaa äänihäiriöisen asiakkaan puheterapeuttisen tutkimuksen ja kuntoutuksen.

 
Sisältö 

Normaali ääni ja äänenkäyttö, äänihäiriöt sekä niiden arviointi ja kuntoutus

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus ja itsenäinen työskentely

 
Toteutustavat 

Luento-opetusta ja ryhmäharjoituksia sekä oppimistehtävät yksin ja ryhmässä, luento- ja kirjatentti opiskelua yhteensä 135 t.

 
Kohderyhmä 

Logopedian opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Puhe-elimistön anatomia ja fysiologia.

 
Oppimateriaali 

Luentomateriaali ja kirjallisuus: Boone, D. F., McFarlane, S. C., Von Berg, S, L. & Zraick, R. I. (2010). The voice and voice therapy (8. painos; soveltuvin osin)

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kaikki oppimistehtävät tulee suorittaa hyväksytysti opintojakson aikana. Kurssin vastuuopettaja määrittelee läsnäolovelvollisuuden. Lisäksi opiskelijan on suoritettava hyväksyttävästi tentti, joka kattaa luentomateriaalin ja kirjallisuuden. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivuilta.

 
Arviointiasteikko 

0–5

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori

 
Työelämäyhteistyö 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Aikuisten kommunikoinnin häiriöt I: Äänihäiriöt  Opintojakso  Laura Svärd  12.01.22 -21.04.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa