Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
080623A Säteily ja sen turvallinen käyttö, 1 op 
Tunniste 080623A  Voimassaolo 01.01.1950 - 01.08.2012
Nimi Säteily ja sen turvallinen käyttö  Lyhenne Säteily ja sen 
Laajuus1 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö  

Opettajat
Nimi
Koivula, Kalle Antero 

Kuvaus
Laajuus 

1 op

 
Ajoitus 

C3

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa kuvailla säteilyn vaikutusmekanismit ja määrittää vaikutuksen annosvasteen. Opiskelija osaa tunnistaa säteilysairauden ja  -vammojen oireet ja osaa hoitaa kyseisiä vammoja ja sairautta. Opiskelija osaa määritellä säteilylainsäädännön perusasiat ja soveltaa näitä käytännössä lääkärin työssä ja osaa kuvailla miten säteilyltä on mahdollista suojautua.

 
Sisältö 

Kurssilla käydään läpi säteilyvaurion syntyyn liittyvät fysikaaliset ja biologiset mekanismit ja mitä vaurioita säteily eri annoksina aiheuttaa. Kurssilla käsitellään myös säteilyn käyttöä ohjaava lainsäädäntö ja säännöstö ja miten käytännön työssä säteilysuojelu on mahdollista toteuttaa.

 
Toteutustavat 

Luentoja 8 h, kuulustelu 2 h

 
Oppimateriaali 

Luennot, kirjallisuutta esim. STUK: Säteily ja ydinturvallisuus, osat 1, 3 ja 4 sekä säteilylainsäädäntö ja ST-ohjeet

 

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kuulustelu annetun opetuksen pohjalta

 
Arviointiasteikko 

1-5

 
Vastuuhenkilö 

Dosentti Antero Koivula

 
Lisätiedot 

Kurssi kuuluu osana lääkärikoulutuksen lakisääteiseen säteilykoulutukseen.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa