Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
080622A-02 Radiologia II, 3 op 
Tunniste 080622A-02  Voimassaolo 01.08.2005 -
Nimi Radiologia II  Lyhenne Radiologia II 
Laajuus3 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine 
LajiOj-osa   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Edeltävät opinnot
    080622A-01 Radiologia I
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Tervonen, Osmo Antti 

Kuvaus
Laajuus 

3 op

 
Ajoitus 

C 11

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa kuvailla erilaisia radiologisia tutkimuksia sekä kuvailla, tulkita ja käyttää natiivirontgendiagnostiikkaa erityisesti thoraxin, luuston, vatsan, virtsaelinten ja naistentautien alueilla. Opiskelija osaa kuvailla elinryhmäkohtaiset radiologiset tutkimusstrategiat ja niiden indikaatiot.

 
Sisältö 

Muskuloskeletaaliradiologia
Thoraxin radiologia
Viskeroradiologia
Neuroradiologia
Virtsa- ja synnytinelinten radiologia
Toimenpideradiologia:
Pediatrinen radiologia

 
Toteutustavat 

Luennot, kuvaluennot, kliinisradiologiset ryhmäopetukset, seminaarit.

 
Oppimateriaali 

Soimakallio (toim.): Radiologia 2005
Mettler, FA: Essentials of Radiology (2006)

 

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Loppukuulustelu (C11)

 
Arviointiasteikko 

C11: 0-5 pistettä

 
Vastuuhenkilö 

Professori Osmo Tervonen (osmo.tervonen@oulu.fi)
Professori Roberto Blanco Sequeiros (roberto.blanco@oulu.fi)

 
Lisätiedot 

Ryhmäopetuksissa, kuvaluennoilla ja seminaareissa läsnäolovelvoite. C6 kurssitentti tulee olla suoritettuna ennen Radiologia II:sta.

 

Lisätieto oppaassa LTK - Lääketiede
Radiologia II: 1.8.2010 lähtien opintojakson koodi on 080812A

Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa