Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
080211A-02 Elinpatologia II, 2.5 op 
Tunniste 080211A-02  Voimassaolo 01.08.2005 - 31.07.2010
Nimi Elinpatologia II  Lyhenne Elinpatologia I 
Laajuus2.5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine 
LajiOj-osa   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Edeltävät opinnot
kaikki nämä opintojaksot
    040108A Yleinen patologia
    080211A-01 Elinpatologia I
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Karttunen, Tuomo Juhani 

Kuvaus
Laajuus 

2,5 op

 
Ajoitus 

C9-10

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa kuvata eri elinsysteemien tärkeimpien tautien ja elinmuutosten syntymekanismit (etiologia ja patogeneesi) ja niiden rakenteelliset muutokset, kykenee selittämään patologisten muutosten ja kliinisten oireiden ja löydösten välistä yhteyttä, pystyy tunnistamaan ja luokittelemaan tavallisimpia makro- ja mikroskooppisia elinmuutoksia. Opiskelija osaa myös määritellä kudosopillisen diagnostiikan tärkeimmät virhelähteet, ja osaa soveltaa kliinisten erikoisalojen ja patologian yhteistyön periaatteita käytännön lääkärintyöhön.

 
Sisältö 

Gynekologinen patologia, ihopatologia.

 
Toteutustavat 

Luentoja 6 tuntia. Teemapäiväopetusta 8 t. Yksilö- ja ryhmäharjoituksia 7 tuntia. Itseopiskelua. Tentti.

 
Kohderyhmä 

Lääketieteen opiskelijat.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Pakolliset edeltävät opinnot: 040108A Yleinen patologia; 080211A-01 Elinpatologia 1

 
Oppimateriaali 

Oppikirjat:Underwood: General and systematic pathology, 4. painos, 2004 tai 5.painos, 2009; tai Kumar V et al.: Robbins Basic Pathology, 7. painos 2003 ta i8. painos 2007  . Vaihtoehtoiset oppikirjat: Kumar et al.: Robbins and Cotran, Pathologic basis of disease 2004 tai 2009; (Rubin & Strayer: Rubin's Pathology, 2005).

Harjoitus­oppaat: Mikroskooppiharjoi­tusten opas (moniste; saatavissa Optimasta), Obduktiotekniikan opas (moniste, saatavissa Optimasta). Luentomonisteita (saatavissa Optimasta).

 

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Osallistuminen pakollisiin harjoituksiin ja kirjallinen lopputentti.

 
Arviointiasteikko 

1-5/hylätty. Elinpatologian arvosana määräytyy osien 1 ja 2 arvosanan perusteella painotettuna opintopisteiden mukaisessa suhteessa. 

 
Vastuuhenkilö 

Professori Tuomo Karttunen

 

Lisätieto oppaassa LTK - Lääketiede
Elinpatologia II: 1.8.2010 lähtien koodi on 080221A

Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa