Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
ayA540317 Monialaisen ja asiakaslähtöisen kuntoutuksen palvelukokonaisuus (AVOIN YO), 25 op 
Tunniste ayA540317  Voimassaolo 01.08.2020 -
Nimi Monialaisen ja asiakaslähtöisen kuntoutuksen palvelukokonaisuus (AVOIN YO)  Lyhenne Monialaisen ja 
Laajuus25 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine 
LajiKokonaisuus   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Oulun yliopisto, avoin yliopisto 

Kuvaus
Laajuus 

25 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Sisältö 

Opintokokonaisuuden tavoitteena on tuottaa eri kuntoutuksen alojen tieteellistä, näyttöön perustuvaa asiantuntijaosaamista vastaamaan nykyajan ja tulevaisuuden haasteisiin.  Opintokokonaisuus toteutetaan verkkoympäristössä yhteisöllisinä, moniammatillisina ja monitieteisinä opintoina, joissa on hyödynnetty joustavia ja monipuolisia opetusmenetelmiä. Opintokokonaisuus on suunniteltu ja pilotoitu Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa ProKuntoutus-hankkeessa vuosina 2019-2020 työelämäläheiseksi yhteistyössä kolmen korkeakoulun kanssa (Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto). Osaamistavoitteet vastaavat nykyisiin ja tuleviin kuntoutuksen kehittämisen haasteisiin.

 
Vastuuhenkilö 

Pirjo Kaakinen

 
Lisätiedot 

Opinnot on suunnattu erityisesti terveystieteiden opiskelijoille sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan ammattilaisille, jotka haluavat kehittää omaa kuntoutusalan osaamistaan. Lukuvuonna 2021-22 opinnot tarjotaan avoimen yliopiston opetuksena, joka on avointa kaikille kiinnostuneille pohjakoulutuksesta riippumatta. Lisätietoja: ks. Oulun yliopiston avoimen yliopiston verkkosivut.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa